Økonomi og vækst

Venstre-udspil: Hjælpepakke til selvstændige og iværksættere

16. marts 2020 kl. 11:46

Danmarks godt 190.000 selvstændige er i disse dage hårdt udfordret af, at store dele af det danske samfund er lukket ned som følge af corona-epidemien.

De små selvstændige, freelancere og iværksættere er særligt hårdt ramt af corona-epidemien, fordi deres kunder aflyser, og fordi de ofte har mindre kapitalbuffere end større virksomheder. Samtidig er de mindre virksomheder ikke – i samme grad som større virksomheder – dækket af mange af regeringens økonomiske tiltag. De har derfor behov for en særlig håndsrækning for at komme igennem krisen. Den håndsrækning vil Venstre give dem.

Derfor foreslår Venstre følgende to initiativer målrettet selvstændige, freelancere og små iværksættere:

  • Lønkompensation skal også gælde selvstændige. Regeringen har indgået en trepartsaftale, der indebærer, at virksomheder kan få dækket op til 75 pct. af den løn, som virksomheder betaler til medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af corona, med et maks. på 23.000 kr. om måneden. Den ordning støtter Venstre. Men ordningen har også begrænsninger - fx gælder ordningen kun for virksomheder, der står overfor at skulle fyre over 30 pct. af deres medarbejdere eller mere end 50 ansatte. Dermed er den fx ikke henvendt til soloselvstændige eller freelancere. Derfor opfordrer Venstre regeringen til også at fremlægge en konkret model for lønkompensation målrettet selvstændige, freelancere og iværksættere.
  • Tilbagebetaling af moms for små virksomheder. De mindre virksomheder, der skal indbetale moms halvårligt, har betalt moms senest den 2. marts 2020. Venstre foreslår, at de mindre virksomheders seneste momsbetaling fra 2. marts ekstraordinært tilbagebetales til virksomhederne, så de har en større likviditet her og nu. Det skal hjælpe de små virksomheder med at sikre likviditet på den korte bane, så de bedre kan komme igennem krisen.

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste