Økonomi og vækst

Tillykke Mette - men hvem skal betale regningen?

Venstres politiske ordfører, Britt Bager

I dag har Danmark fået en rød regering, og statsministeren hedder nu Mette Frederiksen (S). Med støtte fra Enhedslisten, SF og De Radikale er det lykkes Mette Frederiksen at skabe et afsæt for en ny regering – uden et regeringsgrundlag vel at bemærke.

Mette Frederiksen har forhandlet i 20 dage med de røde partier. Alligevel er det kun lykkes partierne at blive enige om et 18-sider langt ”forståelsespapir”, som mest af alt rummer en række ufinansierede og ukonkrete ønsker. 
 
Den nye regering har eksempelvis forpligtet sig på at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne, give højere kontanthjælp til arbejdsløse udlændinge og opstille dyre reduktionsmål for udledning af drivhusgasser. Det er alt sammen løfter, der koster rigtigt mange mia. kr. Men papiret svarer ikke på det helt simple spørgsmål: Hvor skal pengene komme fra?
 
Derfor står det klart, at Mette Frederiksens regning kun kan lande et sted, nemlig hos danskerne. Spørgsmålet er så, om det bliver boligejerne, der skal betale? Virksomhederne og iværksætterne? Eller ender det med afgiftsstigninger for den helt almindelige dansker?
 
Svaret blafrer i vinden.
 
Derudover kommer Mette Frederiksen til at lempe udlændingepolitikken. Det sker til trods for, at Socialdemokratiet i valgkampen lovede, at der ikke ville blive lempet i udlændingepolitikken, hvis de kom til. Den nye regering vil blandt andet give højere offentlige ydelser til arbejdsløse udlændinge og dermed gøre det mindre attraktivt at bidrage til fællesskabet – og mere attraktivt at søge asyl i Danmark.
 
Vi kan derfor konstatere, at Mette Frederiksen på sin første dag leverer flere klokkeklare løftebrud over for de danskere, der stemte på hende i den tro, at de ville bevare den stramme udlændingepolitik.
 
Venstre advarede i valgkampen mod, at en ny regering ville ende med at forhøje skatten for danskerne og lempe udlændingepolitikken. I dag kan vi desværre se, at vi har fået ret.
 
Den nye regering vil trække Danmark i en mere socialistisk retning med skattestigninger og en slap udlændingepolitik. Det vil gøre Danmark fattigere og svække sammenhængskraften.
 
Venstre fik et rigtig godt valg og et stærkt mandat af vælgerne. Det kommer vi til at bruge konstruktivt, og vi kommer til at gøre vores til at trække de røde partier i en mere ansvarlig retning.

Som et parti, der traditionelt samarbejder bredt, vil vi gøre vores til at trække Socialdemokratiet væk fra skattestigninger og udlændingelempelser og i en mere ansvarlig retning. 
 
Det har Danmark brug for.