Folkeskole og uddannelse

Større frihed i fremdriftsreformen

Foto: Colourbox

Der er behov for at lave universiteternes fremdriftsreform om, siger Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen. Reformen har vist sig som en spændetrøje for de unge og risikerer at gå ud over kvaliteten af uddannelserne. 

Fremdriftsreformen for universiteterne fra 2013 havde gode intentioner, men er blevet en alt for stram spændetrøje om de studerende og har skabt alt for meget bureaukrati. Det siger Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, der nu bebuder en et opgør med reformen.

”Vi skal fortsat sikre, at unge kommer hurtigere igennem studiet. Men fremdriftsreformen fungerer ikke, og derfor skal den laves om, så den giver bedre resultater,” siger Lars Løkke Rasmussen.

Fremdriftsreformen betyder bl.a., at de unge tvangstilmeldes til fag og eksaminer. Det har betydet en voldsom stigning i antallet af reeksamener, bøvl for universiteterne og problemer for de studerende med at opnå tilstrækkelig med erhvervserfaring. Det tvangselement vil Venstre fjerne.

Venstre foreslår samtidig, at reformens tvangsmerit af beståede fag fra tidligere uddannelser også fjernes, så merit bliver en mulighed – og ikke tvang, den studerende pålægges uden hensyn til, om uddannelserne hænger sammen.

Lars Løkke Rasmussen slår fast, at Venstre fortsat er tilhænger af de mål, som fremdriftsreformen stiller op om at få de studerende hurtigere igennem uddannelserne:

”Det er klart, at de studerende ikke bare skal hænge fast på uddannelserne. Men jeg tror faktisk på, at universiteterne selv er i stand til at forvalte ansvaret for at sikre, at de studerende kommer igennem studierne på den tid, de skal.

Forslaget om ændringer af fremdriftsreform er en del af Venstres ungeudspil ”Alle unge godt fra start”, som du kan læse her