Folkeskole og uddannelse

Uddannelsesaftale med vigtige Venstre-aftryk

Af Ulla Tørnæs

23. marts 2022 kl. 13:03

I Venstre er vi glade for, at vi med aftalen ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ har skabt bedre rammer og vilkår for at sikre attraktive uddannelser i alle landsdele.

Med aftalen investerer vi 805 mio. kroner ekstra i 41 uddannelsesinitiativer i perioden 2021-2028. Dermed er der nu udsigt til en væsentlig stigning i antallet af studiepladser uden for de største byer. En stigning, der bidrager til et Danmark i bedre uddannelsesbalance og sikrer bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft til såvel den private som den offentlige sektor i hele landet. 

Det har været et vigtigt mål for Venstre, at unge har attraktive valg blandt uddannelser af høj kvalitet i deres nærområde. Det har vi blandt andet været med til at sikre gennem en fordobling af det decentrale grundtilskud fra 2 til 4 mio. kroner. Vi har også sikret et aftryk på det regionale taxametertilskud, som øges med 7 pct. til uddannelserne uden for de fire største byer. Det giver de nye uddannelsessteder et godt udgangspunkt for at opbygge et stærkt studiemiljø, som de studerende kan trives i.

Med mange af de nye uddannelsesmuligheder følger samtidig ekstra midler til finansiering. Det gælder blandt andet den nye dyrlægeuddannelse i Foulum, som får afsat 252 mio. kroner i etablering og 54 mio. kroner årligt. Også en ny jurauddannelse i Esbjerg får 10 mio. kroner i etablering, mens en ny arkitektuddannelse i Kalundborg får over 14 mio. kroner i etablering og varige midler.

Aftalen er dermed et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu; særligt ikke når det handler om det store og stigende behov for bl.a. IT- og ingeniøruddannelser uden for de store universitetsbyer. Venstre vil derfor arbejde for, at vi sikrer en fortsat forsyning af ingeniører og IT-uddannede der, hvor behovet er størst.

Se Danmarkskortet over de nye uddannelsesinitiativer her.

Læs mere om aftalen, sektorplanerne og nøgletal her.

Ulla Tørnæs

Uddannelses- og forskningsordfører

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste