Økonomi og vækst

Regeringens finanslovsforslag – ikke grønt, ikke ansvarligt

Af Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen

30. august 2021 kl. 10:50

Regeringen har i dag fremlagt sit finanslovsforslag for 2022. Det er desværre et finanslovsforslag, som er fuldstændig blottet for svar på nogle de største udfordringer, som Danmark står overfor. Manglen på arbejdskraft. Og den grønne omstilling. 

Den socialdemokratiske regering har i sit finanslovsforslag ingen konkrete forslag til, hvordan de vil skaffe det antal hænder og hoveder på arbejdsmarkedet, som der akut er brug for.

Det er dybt bekymrende.

Danske virksomheder står i en akut udfordring med mangel på arbejdskraft. I serviceerhvervet er der en rekordstor andel af virksomhederne, der melder om mangel på arbejdskraft. Danmarks Statistik melder her til morgen, at fire ud af fem hoteller melder om mangel på arbejdskraft. Også i mange andre brancher mangler man hænder og hoveder.

Dermed risikerer danske virksomheder at miste ordrer. Det koster vækst og velstand, både nu og på sigt, hvilket ellers er forudsætningen for vores fælles velfærd. Men på trods af statsministerens budskaber om reformer og beskæftigelse er der ingen konkrete løsninger i regeringens finanslov.

I stedet har regeringen de sidste to år ført en politik, der gør Danmark fattigere og trækker mennesker ud af arbejdsmarkedet. Resultatet af regeringens politik er, at beskæftigelsen er blevet reduceret med over 10.000 personer. De har forværret problemerne frem for at løse dem.

Regeringen har heller ingen svar på, hvad de vil gøre for at sikre den grønne omstilling. Selvom der stadig er langt igen i forhold til de aftalte klimaambitioner, har regeringen ingen nye initiativer på finanslovsforslaget, der bringer os tættere på målet. Det tyder desværre på, at regeringen endnu engang glemmer, at der skal følges op med reel handling, når man sætter ambitiøse mål. Men når regeringen ikke er villige til at prioritere den grønne omstilling, betyder det blot, at andre kommer til at betale. Det ser vi bl.a. med regeringens landbrugsudspil, som risikerer at koste tusindvis af arbejdspladser i hele landet.

Venstre vil en anden vej. Vi vil sikre flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. Og vi vil prioritere den grønne omstilling.

Vi har for nyligt fremlagt et ambitiøst forslag, der sænker dagpengeniveauet for nyuddannede – den såkaldte dimittendsats – til et niveau på omkring 9.500 kr. om måneden. Det svarer til, hvad man i dag kan få i SU og SU-lån sammenlagt.

For Venstre er det nemlig afgørende, at det skal kunne betale sig at arbejde. Vores forslag sikrer 5.700 flere i beskæftigelse. Og det tilvejebringer 1,7 mia. kr., som vi kan investere i bl.a. klima og grøn omstilling på en måde, der skaber nye arbejdspladser i Danmark.

De midler vil vi bruge til at skabe et nyt permanent grønt råderum, som skal sikre den kobling mellem vækst og grøn omstilling, som for alvor kan gøre Danmark til et eksempel til efterlevelse.

Regeringens forslag til finanslov giver ingen svar på nogle af Danmarks største udfordringer.

Derfor bliver der brug for handling. Den vilje har Venstre, fordi vi ønsker et rigere og grønnere Danmark. Hvis regeringen er klar til at lave en ansvarlig finanslov, er vi naturligvis klar. 

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste