Folkeskole og uddannelse

Ny aftale løfter erhvervsuddannelserne

Danmark mangler mennesker, som kan bruge både hovedet og hænderne, og som kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser i fremtiden

Derfor har regeringen sammen med DF annulleret det omprioriteringsbidrag, som ellers har været fastlagt på erhvervsuddannelserne – og det allerede fra næste år.

I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der giver gode job- og karrieremuligheder. Faglærte med stærke tekniske og faglige kompetencer har traditionelt set været en solid og stor del af det danske arbejdsmarked, og ikke mindst udgjort et centralt omdrejningspunkt i det økonomiske opsving.

Det er blandt andet disse faggrupper, som i mange år har været katalysatoren i de teknologiske fremskridt, og rustet Danmark og dansk økonomi til fremtiden.
Den indsats styrker vi nu yderligere.

Konkret betyder aftalen, at vi nu tilfører erhvervsuddannelserne over 600 millioner kroner ekstra over de næste fire år. Vi skaber øget sikkerhed omkring erhvervsskolernes økonomi og giver dem samtidig muligheden for at booste rekrutteringsindsatsen.

Og det er der hårdt brug for.

Som det ser ud nu, står Danmark i fremtiden til at få alvorlig mangel på faglært arbejdskraft. Allerede nu er det rigtig svært for virksomheder at rekruttere tilstrækkeligt med dygtige faglærte i deres virksomhed.

Det kræver en uddannelsesmæssig kulturændring hos virksomhederne – men også på de uddannelsesinstitutioner, som skal rekruttere de unge mænd og kvinder, som gerne vil prøve kræfter med forskellige håndværksfag.    

Med de ekstra midler er det vores håb, at man kan forbedre rekrutteringsindsatsen – eksempelvis ved at hente eksterne undervisere ind eller øge mulighederne for virksomhedspraktik.

Danmark bliver rigere, når flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse. Derfor er det glædeligt, at vi nu kan bygge videre på indsatsen for de unge ude på erhvervsskolerne.