Økonomi og vækst

Minkbranchen skal hjælpes nu

I øjeblikket er den danske minkbranche hårdt ramt af COVID-19, og smitten breder sig fra besætning til besætning. Det har ført til en politisk beslutning om aflivning af millioner af mink. Og det skaber nu usikkerhed om branchens fremtid. Venstre foreslår, at eksperter, myndigheder og minkbranchen hurtigst muligt indkaldes til drøftelser om en langsigtet løsning, hvor vi tager stilling til både sundhed og minkbranchens overlevelse.

Du kan læse mere i dette brev, som Venstre har sendt statsministeren:

Kære statsminister

COVID-19 har stadig et solidt greb om Danmark og har medført store menneskelige og økonomiske omkostninger. For Venstre har danskernes sundhed førsteprioritet, og vi mener, at vi skal tage alle de initiativer, der er nødvendige for at sikre, at pandemien slipper sit tag i Danmark.

I bestræbelserne på at slippe af med COVID-19 skal vi huske at hjælpe de brancher, der kommer i klemme, så vi også har danske arbejdspladser på den anden side af pandemien.

I øjeblikket er den danske minkbranche hårdt ramt af COVID-19, og smitten breder sig fra besætning til besætning. Det har ført til en politisk beslutning om aflivning af millioner af mink. Og det skaber nu usikkerhed om branchens fremtid.

Den danske minkbranche har substantiel betydning for dansk økonomi. Det er en branche, som beskæftiger flere tusinde i hele landet, og som udgør en milliardeksport for Danmark. Og vi er glade for, at regeringen og Socialdemokratiet fortsat bakker op om dansk minkproduktion. Men vi frygter, at den smittebegrænsningsstrategi for mink, som følges i øjeblikket, desværre vil umuliggøre en fremtidig minkproduktion med tab af arbejdspladser og eksportindtægter til følge.

Venstres folketingsgruppe opfordrer derfor regeringen til at lave en langsigtet strategi for mink-branchens overlevelse. Vi appellerer i den forbindelse til, at statsministeren ikke blot overlader denne opgave til ministeren for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, men vil inddrage en minister, der er placeret i regeringens centrale beslutningsorgan.

Det er vores indtryk, at alle de partier, der ønsker minkproduktion i Danmark, gerne møder op til en konstruktiv drøftelse med regeringen om, hvordan en sådan strategi skal se ud, og Venstre har også en række forslag med.

Vi foreslår, at både eksperter, myndigheder og branchen hurtigst muligt indkaldes til drøftelser om en langsigtet løsning, hvor vi både tager hensyn til sundhed og minkbranchens overlevelse.

Disse parter skal blandt andet give input til, hvordan vi sikrer en bæredygtig avlsstamme, så avlerne har et grundlag at bygge videre på, når pandemien har sluppet sit tag i Danmark.

Vi vil også gerne have disse parters vurdering af, om der er mulighed for at indføre en ordning, hvor de minkfarme, som først blev smittet, og hvor minkene nu er blevet raske og har antistoffer, ikke slås ned. Til sidst vil vi gerne drøfte muligheden for, at der sikres et hurtigt og effektivt testsystem for personalet i minkbranchen, så vi kan forsøge at inddæmme yderligere smitte.

Med venlig hilsen 
Inger Støjberg (V), næstformand 
Karsten Lauritzen (V), gruppeformand 
Erling Bonnesen (V), fødevareordfører