Økonomi og vækst

Minkavlerne får en værdig behandling

Minkavlerne fortjener en værdig behandling

Af Jakob Ellemann-Jensen, Venstres formand

Mandag aften lykkedes det omsider efter lange forhandlinger at få en fornuftig aftale på plads med regeringen. Den sikrer en ordentlig og ikke mindst rimelig erstatning til de mange minkavlere og virksomheder, som igennem måneder har været stærkt udfordrede af regeringens pludselige nedlukning af minkerhvervet i Danmark.

Den pludselige nedlukning ramte alle i erhvervet som et lyn fra en klar himmel og var – viste det sig – tilmed uden lovhjemmel. Derfor har det for os i Venstre været vigtigt at nå frem til en ordentlig model for erstatningen.

Desværre har det været en langsommelig proces fra regeringens side, inden de nåede frem til løsninger med hold i virkeligheden. Regeringens oprindelige udspil var milevidt fra at kunne dække gælden i minkproduktionen, og det ville ganske enkelt have ført til, at rigtig mange minkavlere havde måttet gå fra hus og hjem. Regeringen prøvede simpelthen at spise et ellers velfungerende eksporterhverv af med en alt for lav erstatning.

Det kunne Venstre ikke acceptere. Vi har derfor over de seneste måneder arbejdet ihærdigt for at sikre en markant bedre aftale baseret på et sagligt grundlag med fakta bag. Det har båret frugt, og vi står nu med en aftale, som givet omstændighederne sikrer minkavlerne en ordentlig erstatning.

Minkavlere og følgeerhverv skal have en fuldstændig erstatning for lukningen af deres erhverv. Vi er i sidste ende nået til enighed om en model, der ikke overkompenserer nogen og efterlader så få som overhovedet muligt i gæld. Det har været vigtigt for Venstre at nå frem til en sådan løsning oven på den voldsomme beslutning om at lukke et helt eksporterhverv nærmest fra den ene dag til den anden.

Jeg glæder mig over den forskel, som Venstre har gjort i forhandlingerne gennem de seneste måneder. Regeringens første udspil var helt skævt, men nu får familierne bag de livsværk og virksomheder, som blev tvangslukket, en værdig behandling. Det manglede også bare.