Økonomi og vækst

Kronik: Vi skal være verdens bedste iværksætterland

Venstre vil arbejde for, at Danmark bliver verdens bedste land til iværksætteri.

Nye ideer, nye virksomheder og masser af blod, sved og glædes(tårer). Det beskriver Danmarks mange iværksættere, som pukler for at bygge deres virksomhed op og forfølge deres drømme.

Der er iværksættere, der knokler for at skabe en ny energibesparende app, en festival, en skole eller et kildevæld af andre forretningsmodeller, der gør Danmark til et bedre sted. Det skal vi alle være taknemmelige for. Det danske samfund nyder nemlig godt af deres initiativ og de løsninger, jobs og muligheder, som følger af virkelysten.

Det skal vi hylde og anerkende. For vi ved, at deres drivkraft hele tiden udvikler Danmark, når teknologi, markeder eller andre forhold presser andre virksomheder i defensiven. Det er vejen til et blomstrende dansk erhvervsliv.

Desværre har corona-krisen gjort den vej noget ujævn. Vi kan således se, at antallet af selvstændige med ansatte er faldet med 3.000 i 4. kvartal af 2020 set i forhold til 2019 – og det endda selvom der er relativt få konkurser. Det tyder på, at færre virksomheder er kommet rigtig op at flyve i den aktuelle krise.

Vi ved fra finanskrisen, at antallet af nystartede virksomheder faldt markant. Den nåede aldrig samme niveau i årene der fulgte, særligt uden for de største byer. Det vil være rigtig skidt med en gentagelse. For efter en krise med konkurser og arbejdsløshed, er iværksætteri og nye virksomheder en af vejene til sund og holdbar genopretning.

Corona-krisen har været hård
Under corona-krisen har selvstændige og iværksættere været hårdt ramt. De passer ikke altid ned i kompensationsordningernes kasser, og til tider har støtten til dem simpelthen været for dårlig.

Venstre har kæmpet for bedre kompensation til selvstændige, rettidig udbetaling, og særlige tiltag for de iværksættere, som pludselig så planlagte investeringer smuldre. Men regeringen har desværre ikke haft øje for vigtigheden af et stærkt lag af nye virksomheder.

Tænk hvis vi bliver dobbelt-ramt, så vi både ser mange virksomheder, der bukker under grundet nedlukningerne og samtidig ser færre, der starter nyt. Det først kan vi desværre næppe undgå – det andet skal vi gøre alt for ikke kommer til at ske. Vi skal pukle på for, at der findes masser af folk med lyst, mod, evner og mulighed for at starte noget nyt op og være med til at bidrage til en bedre verden.

Vi skal bruge alt fra nye håndværksmestre, tech-virksomheder, restauranter og globalt mindede start-ups. Iværksætterne er vigtige for økonomien, men også afgørende for at få grønne løsninger ud på markedet og få innovation ind i vores velfærdssamfund.

Det næste skridt
Ud over corona-krisen, skal vi også have blik for en anden og mere strukturel udfordring. Det handler om, at vi skaber for få nye, store virksomheder i Danmark.

Vores største og mest værdifulde virksomheder har typisk mange år på bagen. Vi er med god grund meget stolte af dem, men de burde få selskab af nye, stærke brands.

Det bekymrer os. For vi kan desværre se, at der mangler noget for at flere iværksættersuccesser skabt i Danmark, tager det næste trin herhjemme. De ender oftest med at forlade landet for at skaffe kapital og talent til det næste kapitel i deres vækstrejse.

Det betyder, at vi i Danmark ikke får skabt den talentmasse, der både har prøvet at starte en virksomhed, men også har prøvet at skalere den til 100, 500 eller 1000 ansatte.

Vi skal hjælpe vækstlaget
Alt det råber på, at vi skal gøre noget. Derfor vil Venstre eksempelvis sikre flere investeringer ved permanent at gøre det mere attraktivt for danske virksomheder at investere i forskning og udvikling.

Det står i skarp kontrast til regeringen, som går en anden vej. Socialdemokratiet har igen og igen øget skatten på erhvervslivet og mange andre. De hiver kvalificeret, velfungerende arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet og de er på korstog mod private aktører på en række velfærdsområder. På toppen af det vælter regeringen også nye, administrative byrder ned over virksomhederne.

Det er den helt forkerte vej at gå, og direkte skadeligt for iværksætter-laget i erhvervslivet.

Venstre vil noget andet. Vi vil skabe grobund for endnu flere iværksættere. Vi vil også gøre det lettere at skaffe kapital, gøre de regulatoriske barrierer for nytænkning mindre og ikke mindst bane vejen for mere talent er tilgængeligt for vores vækstvirksomheder. Læg dertil et skattestop, som med den nuværende regerings politik desværre fremstår meget ambitiøst.

Udfordringerne er til at få øje på, og vi ser frem til over tid at komme med flere og flere svar. Venstre er klar: Iværksætterne skal mærke, at Danmark skal være verdens bedste land at starte og drive virksomhed i.