Økonomi og vækst

En nødvendig pakke for erhvervslivet

Af Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen, erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen og kulturordfører Kim Valentin

Fredag aften meddelte regeringen, at den med kort varsel så sig nødsaget til at pålægge danskerne en lang række restriktioner for at inddæmme en stigende corona-smitte.

Det har ikke bare konsekvenser for os som borgere i Danmark. Det har også meget store konsekvenser for en lang række arbejdspladser landet over. For danskernes job og for vores økonomi. Det skal vi tage meget alvorligt, og derfor meldte Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i søndags ud med en række konkrete forslag, så vi kunne sætte håndfast ind for at sikre danskernes sundhed og danske arbejdspladser.

Selv om partierne blev indkaldt til møde lørdag, så var det først søndag aften, regeringen løftede sløret for, hvordan den vil takle situationen. Det er meget beklageligt, at regeringen ikke har brugt sommeren på at forberede Danmark på en ny bølge af smitte ved at skabe et system for ordentlige test, opsporing og varsling, som regeringen ellers lovede allerede i forsommeren. Så vi har nu forhandlet om hjælp til erhvervs- og kulturlivet på bagkant.

Regeringen har i stedet brugt kræfterne på at hæve skatter og forhandle en ret til tidlig pension. Det er ikke ansvarligt i en krisetid, og det er en prioritering, som undrer Venstre. Vi mener, at regeringen bør udskyde reformen om tidlig tilbagetrækning, så vi kan bruge råderummet på at få styr på corona og økonomien de næste år.

Der er behov for bedre hjælp til de virksomheder, som er hårdt pressede af smitten og restriktionerne. Mange af de hjælpepakker, vi lavede i foråret, viste sig heldigvis at være billigere end forventet, da danske virksomheder var omstillingsparate og indstillede sig på en ny virkelighed. Det giver økonomisk rum til at understøtte både direkte berørte virksomheder og de mange underleverandører, som også er hårdt ramt.

Venstre har taget ansvar, og indgået en aftale om forlængede og forbedrede hjælpepakker til de virksomheder, der er ramt af restriktionerne. Der er gode ting i aftalen, bl.a.:

  • Forbedring og forlængelse af de eksisterende hjælpepakker for virksomheder, selvstændige, mv. så de gælder helt frem til 31. januar 2021. Den forlængelse i forhold til regeringens udspil skal sikre, at vi er på forkant med hjælpen, så vi ikke igen skal forhandle efter nye restriktioner er indført.
  • Bedre adgang til kompensationsordninger for virksomheder og underleverandører, der oplever nedgang i omsætningen med restriktionerne – bl.a. kan leverandører til private og sociale arrangementer med ned til 10 deltagere, som aflyses eller ikke afholdes på grund af corona nu få støtte.
  • En fast hånd under kulturen, bl.a. ved genopfyldning af aktivitetspuljerne og ved nedsættelse af et genstartsteam for kultur og idrætslivet, som skal bane vejen for et aktivt kultur- og idrætsliv på trods af restriktionerne.
  • Kompensation til leverandører til pelsdyravlere, der er ramt af corona-smitte, f.eks. fodercentraler og pelserier samt en erhvervsfremmeindsats målrettet denne hårdt ramte branchen.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det for Venstre ikke er en perfekt aftale. Der er tidsler, og regeringen er ikke ambitiøs nok i forhold til at stimulere økonomien med udbetaling af resterende danskernes egne feriepenge, i forhold til at tænke langsigtet for dansk erhvervsliv og i forhold håndtering af smitten.

Derfor mener Venstre, at vi skal styrke smitteopsporingen og testkapaciteten markant, ved bl.a. at gøre brug af private leverandører. Det skal der styr på, så danskerne kan se ind i en juletid, hvor det stadig bliver muligt og trygt at samles med familien, og vi kan få mere gang i hjulene igen.

Når Venstre alligevel er med i aftalen skyldes det, at alternativet var ringere. Vi har opnået en betydeligt bedre aftale end den, som regeringen lagde op til, fordi vi har taget ansvar og været konstruktive.

Det er vigtigt for os, at vi nu understøtter danske arbejdspladser og gavner erhvervslivets muligheder for at komme igennem krisen.

Det skylder vi danske virksomheder, selvstændige og dansk kulturliv.