Økonomi og vækst

En halvering af momsen i resten af 2020 skal sætte gang i økonomien

Venstre foreslår, at vi halverer momsen i årets resterende syv måneder. Det vil sige, at den bliver 12,5 procent fra den 1. juni til og med nytårsaften 2020. Det vil naturligvis både få folk til at forbruge mere og til at flytte forbrug. Det er godt, for i den kommende tid skal vi blandt andet håndtere krisen ved at sætte gang i hjulene.

Bagtæppet er jo desværre trist: Ledighedskøen er vokset med 50.000 personer på kun to måneder, og 176.000 danskere er på lønkompensation, hvilket samlet set tegner et billede af en dyb krise i det private erhvervsliv. Med en markant lavere moms går vi derfor også efter at få gang i omsætning hos private erhvervsdrivende.

En stor reduktion af momsen året ud vil målrettet løfte det indenlandske forbrug. Det vil skabe arbejdspladser i Danmark og få danskernes penge til at strække længere. En vare, som før kostede 100 kr., vil med fuldt gennemslag koste 90 kr. med den lavere moms. Det anslås, at vi ad den vej kan skabe over titusinde jobs, hvilket er nødvendigt i den kommende tid.

For mig er det her også klart en anden vej end regeringens - den vil nemlig hæve skatter og afgifter. Vi ved, at det vil sende arbejdspladser ud af landet. Virksomheder vil flytte deres produktion, fordi det ikke længere kan betale sig at producere i Danmark. Og taberne vil være helt almindelige danskere, som mister deres job. Den vej vil Venstre ikke, for vi kæmper for den arbejdende danskers muligheder.

Derfor tegner dette udspil – koblet med et klart skatte- og byrdestop samt gårsdagens melding om at fremrykke skatte- og afgiftslettelser – de første konturer til Venstres indsats for at sætte gang i jobskabelsen igen. Det er begyndelsen på vores vej til at genetablere Danmark efter nedlukningen.

Vi kan allerede nu se, at krisen er dyb – tag blot et kig til vores store eksportmarkeder – og der bliver brug for en række tiltag for at hjælpe Danmark godt igennem.

Alt det skal ske, så vi på langt sigt har balance i økonomien og samler regningen fra indsatsen i den igangværende krise op. For mig bliver det aspekt også væsentligt i den genopretning, som må forventes at strække sig over flere år, når man dømmer efter den aktuelle krises dybde og omfang.

Men lige nu gælder det om at stimulere økonomien, hvilket vi gør med dagens udmelding. Jeg ser frem til – både i aftenens partilederdebat og i tiden der følger – at afsøge muligheden for at skabe et flertal for tiltaget.