Økonomi og vækst

Det haster med en akut hjælpepakke til de hårdest ramte brancher

Af Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre

15. marts 2020 kl. 17:14

Danmark står i en dybt alvorlig situation som følge af Corona-pandemien. Og der er behov for at handle hurtigt, hvis vi skal afbøde de værste konsekvenser for de rigtig mange danskere, der er ansat i en virksomhed, og som nu frygter at få en fyreseddel i hånden den kommende tid, hvor kunder udebliver, og ordrebøgerne bliver tomme.

Særligt den danske turist-, oplevelses - og rejsebranche lider i disse dage. Der er mangel på turister, der er aflyste arrangementer og tomme stole i restauranterne. Og der er risiko for massefyringer og konkurser. Det er tjeneren på restauranten. Det er rengøringsassistenten på hotellet. Det er kabinepersonalet i flybranchen. Og det er mange andre, der lige nu er i farezonen for at miste deres arbejde og deres levebrød.
 
De brancher står over for helt særlige udfordringer – også som følge af de politiske beslutninger, vi som samfund har taget for at inddæmme Corona-virussen. Og derfor mener jeg også, at det er vores fælles ansvar at hjælpe dem økonomisk gennem denne situation.
 
Lønkompensation er det næste skridt, men jeg er bekymret for, om det er nok. Vi risikerer at stå over for en bølge af fyringer og konkurser, og der er brug for, at der bliver gjort mere på en række områder. Det gælder særligt den hårdt ramte turist-, oplevelses- og rejsebranche. De er blevet særligt påvirket af lukningen af grænserne, så de skal have en særlig hjælp hurtigst muligt.
 
Venstre vil derfor opfordre regeringen til at indkalde Folketingets partier til politiske forhandlinger om en hjælpepakke til den danske turist-, oplevelses - og rejsebranche. I Venstre er vi helt klar på at levere de nødvendige mandater, og sammen med regeringen kan vi også sikre et flertal sammen – og gerne sammen med andre ansvarlige partier.
 
Der er mange gode forslag, som vi gerne vil drøfte og finde konkrete modeller for. Det gælder eksempelvis målrettede statsgaranterede lån i luftfartsbranchen til dækning af tab som følge af Corona, som man gjorde det under askeskyen.

Vi kan også sikre, at Rejsegarantifonden helt ekstraordinært skal dække alle tilbagebetalingskrav til danskere, der ikke kan komme ud at rejse alligevel. Og man kan reducere momsbetalingen i hele 2020 for hotel- og restaurationsbranchen.
 
Det er et par konkrete initiativer, som vi meget gerne vil drøfte, men de skal selvfølgelig forankres i en samlet aftale for hele branchen med flere initiativer. Og det skal ske hurtigst muligt.
 
Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at de danskere, der lever af turisme, oplevelser og rejser, kommer så sikkert gennem krisen som muligt. De er særligt udsatte lige nu. Dem skal vi som samfund hjælpe. 

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste