Folkeskole og uddannelse

Den enkelte elev i fokus

Foto: Colourbox

Alle børn er forskellige. Og med det udgangspunkt skal vi sikre, at alle børn får den bedst mulige skolegang. Det sikrer vi bedst ved at have fokus på den enkelte elevs trivsel og faglige fremskridt frem for på måltal. 

Derfor er jeg glad for, at regeringen nu vil sløjfe måltallet om, at 96 pct. af de danske skoleelever går i en almindelig klasse. Det vigtige må ikke blive et måltal. Det vigtige skal være, at den enkelte elev har en god og tryg hverdag, hvor man er del af et fagligt og socialt fællesskab.  

Før valget gjorde Venstre det klart, at inklusionen i folkeskolen trængte til et serviceeftersyn. For det er langt fra alle steder, hvor inklusionen fungerer problemfrit. På den baggrund har en ekspertgruppe siden efteråret arbejdet målrettet med anbefalinger til, hvordan elever med særlige behov sikres det størst faglige udbytte, socialt samspil og i det hele taget den bedst mulige skolegang. Arbejdet er mundet ud i knap 100 anbefalinger til, hvordan inklusionen håndteres bedst ude på skolerne. Det er helt konkrete og nyttige redskaber til at sikre børnene den bedste skolegang.

Af ekspertgruppens arbejde fremgår det tydeligt, at der igennem alt for lang tid har været et for ensidigt fokus på, at få flere – helt præcist 96 procent – af alle elever inkluderet i den almindelige folkeskole.

 Men inklusionen er jo ikke meget værd, når den blot er opfyldt på papiret. Inklusionen i folkeskolen er først reel, når den enkelte elev føler sig inkluderet som del af fællesskabet med succesoplevelser i skolen. Børn skal ikke være i specialklasser, hvis de ikke har behov for det, men inklusionen i folkeskolen skal ikke basere sig på tal. Den skal basere sig på, at hver enkelt elev har det godt. For det er en forudsætning for at få det største udbytte af sin skolegang.