Folkeskole og uddannelse

Venstre lancerer en friskolepakke

Danmark har en unik tradition for frie skoler. Alene sidste år gik 121.000 danske børn på en fri grundskole, mens mere end 28.000 unge fik uddannelse på en af Danmarks mange efterskoler.

For Venstre repræsenterer friskoletraditionen en helt særlig værdi i vores samfund; et særligt fællesskab, hvor forældre selv frit kan vælge lige præcis den skole, der passer til deres børn.
 
Det vil Venstre gerne værne om.
 
Derfor har statsministeren og finansministeren i dag fremlagt Venstres Friskolepakke, som sikrer endnu bedre vilkår for de frie skoler. For os er det nemlig vigtigt, at de frie skoler kan udfolde sig så godt som muligt, og derfor foreslår vi at fastholde det høje tilskud til friskolerne, så vi fremadrettet sikrer forældrene et frit skolevalg til deres børn.
 
Derudover vil vi sikre bedre muligheder for ansættelse af pædagoger, bedre muligheder for før-SFO på de frie skoler og en øget støtte til efterskoler, der løfter et større socialt ansvar.
 
Det frie skolevalg er hjerteblod for Venstre.

Omvendt vil Socialdemokratiet mærkbart forringe forholdene for de frie skoler. S vil nemlig sænke tilskuddet med 350 mio. kr. om året.

Op mod 100 skoler risikerer at måtte lukke.

Det vil kunne mærkes på alle fri- og privatskoler i Danmark – især i landdistrikterne. For enten skal man hæve forældrebetalingen med den konsekvens, at færre helt almindelige familier kan vælge en friskole. Eller også skal man fyre lærere eller andet personale.
 
Historisk har Venstre ad flere omgange styrket de frie skoler. Vi har øget støtten – den såkaldte koblingsprocent – fra 71 pct. til 76 pct. – så forældre har endnu bedre muligheder for at vælge den skole, der passer til deres barn. Og så har vi for nylig sikret mere frihed til de frie skoler, så de endnu bedre kan skabe mangfoldige skoletilbud i hele landet. Ikke mindst i vores landdistrikter.
 
Det har vi gjort samtidig med, at vi har investeret i at gøre folkeskolen bedre. For folkeskolen og de frie grundskoler står ikke i kontrast til hinanden. Tværtimod. De komplementerer hinanden. Derfor har vi også styrket folkeskolen i denne valgperiode. Venstre har bl.a. stået i spidsen for at afsætte 500 mio. kr. til en skolepulje, der gives til de folkeskoler, der har særligt mange fagligt svage elever.
 
Venstre værner dermed om det frie skolevalg, samtidig med at vi løfter folkeskolen.
 
Vores mål er at sikre ro omkring friskolernes økonomi. Derfor vil vi fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau. Vi vil bevare muligheden for, at en bred vifte af danske børn kan få del i den danske friskoletradition.