Folkeskole og uddannelse

Alle unge skal hjælpes godt på vej

En jungle af tilbud og en labyrint af muligheder; alligevel står omkring 70.000 unge i ingenmandsland – uden job eller uddannelse - syv år efter, at grundskolen er afsluttet. Det skal vi have rettet op på, fordi alle unge fortjener at komme godt på vej. 

Sidste år nedsatte regeringen et ekspertudvalg, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan vi kan få udsatte unge godt i gang med uddannelse eller arbejde. De anbefalinger er nu klar, og der er flere gode takter:

Først og fremmest skal vi have ryddet op i det væld af tilbud, der i dag findes. Det giver ikke meget mening, at de unge, der har de største udfordringer, også er dem, der skal mødes af det mest komplicerede system. Et system, som også forældre og fagpersoner har svært ved at navigere i.

Det vil vi forenkle for i stedet at skabe én sammenhængende indsats og en ny Forberedende Uddannelse, hvor vi på den ene side styrker kvaliteten, og på den anden side gør systemet mere overskueligt.

Men arbejdet skal ikke først begynde, når eleverne er ved at være færdige i folkeskolen. De svage elever skal med fra start. Derfor har regeringen afsat 500 mio. kr., som målrettet skal gå til de skoler med fagligt svage elever, som formår at løfte eleverne i dansk og matematik. Skal skolen have andel i puljen, ja, så skal man kunne se, at elevernes resultater er forbedret.

At unge mennesker får en god oplevelse i uddannelsessystemet er afgørende for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, for den enkeltes livskvalitet og for samfundet som helhed. Målet er klart: Færre skal opleve nederlag – og flere skal med i fællesskabet fra start.