Folkeskole og uddannelse

Alle unge skal blive til noget

Når knap 50.000 unge i dag står i ingenmandsland uden job eller uddannelse, ja, så er der altså noget galt.

Med de bedste intentioner har vi skabt en uoverskuelig jungle af forberedende uddannelsestilbud, som ikke bare de unge – men også forældre og fagpersoner – i dag farer vild i.

Det er et paradoks, at det er vores mest sårbare unge, der i dag møder den mest komplekse del af vores uddannelsessystem. Det ændrer vi nu på med en ordentlig forårsrengøring, hvor vi har kogt seks forberedende tilbud sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse med én indgang.

Den nye Forberedende Grunduddannelse skal hjælpe de unge, der har det svært, har tabt pusten efter grundskolen eller blot er i tvivl om, hvilken retning der er den rigtige. I stedet for at hoppe fra tilbud til tilbud og opleve nederlag på nederlag, ja, så skal der være en enkel og overskuelig vej tilbage på sporet.

Udgangspunktet er, at den nye uddannelse skal møde den unge, hvor han eller hun er, udfordre, guide og støtte den enkelte i retning af den rigtige ungdomsuddannelse eller job. Undervisningen skal være praksisfaglig, underviserne kan se frem til opkvalificering, og de unge skal rustes både fagligt og socialt.  

Alle har noget, de er dygtige til, eller som de interesserer sig for - og som samfund har vi en klar interesse i at hjælpe de unge, der har brug for en håndsrækning, frem for at efterlade dem med et væld af tilbud, som er svært at finde hoved og hale i. Med den ny Forberedende Grunduddannelse skal vi have endnu flere unge på rette hylde tidligere.

Og det er ikke bare tom snak. Vi sætter en helt ny og mere ambitiøs målsætning: 90 pct. af de unge skal have en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år, og andelen af de unge, som hverken er i gang med uddannelse eller job skal være halveret i 2030.

I dag har vi så taget første skridt med den ny Forberedende Grunduddannelse