Klima og miljø

Skattelettelser skal bane vejen for 1 mio. grønne biler

Venstre har et mål om, at der skal være en million grønne biler på de danske veje i 2030, og det stiller vi nu sammen med De Konservative og Radikale Venstre som fælles krav til regeringen i de igangværende forhandlinger om en klimaaftale på transportområdet.

Som det ser ud lige nu, vil afgifterne på de grønne biler stige markant næste år, og det er også det, regeringen lægger op til i deres udspil. Det er vi imod. I Venstre ønsker vi at give danskerne grønne skattelettelser, så vi kan sikre lave afgifter de kommende år. Vi foreslår at fastfryse dem på det nuværende niveau i en årrække, så de grønne biler ikke bliver dyrere end i dag. Samtidig vil vi sikre en hurtigere udbygning af den grønne ladeinfrastruktur, så det bliver nemt at oplade sin bil, uanset om man bor på landet eller i byen.

Vi er selvfølgelig helt med på, at det ikke er gratis at give grønne skattelettelser, men vi mener, det er nødvendigt, hvis vi skal nå målet om en 70 procents reduktion af CO2-udslippet i 2030. Vi foreslår derfor, at finansieringen til omstillingen findes såvel i råderummet som via nye reformer – eksempelvis gennem en effektivisering af jobcentrene og en sænkning af beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Vi anerkender, at omstillingen ikke kan ske, uden at én eneste benzin- eller dieselbil bliver dyrere, men det skal ikke være det, der driver udviklingen. Sammen med De Konservative og Radikale Venstre er vi enige om, at afgifterne på biler samlet set skal sænkes som en del af denne omlægning.

Det er ganske enkelt nødvendigt, at vi også finder CO2-reduktioner i transportsektoren, selvom det er en dyr sektor at reducere i. Transportsektoren står for ca. en fjerdedel af de samlede danske CO2-udledninger, og personbiltransporten udgør godt halvdelen af sektorens udledninger. Det er derfor helt centralt, at denne udledning reduceres, hvis vi skal nå vores klimamål.

For at være sikre på at nå målet foreslår vi, at man tager et pitstop i 2025 og evaluerer på, om de vedtagne tiltag er nok. Partierne vil sammen finde finansiering til skattelettelserne og udbygningen af ladeinfrastrukturen, der skal bringe os et langt stykke ad vejen mod en million biler. Det er vores forventning, at det i 2025 vil vise sig, at det rent faktisk er tilstrækkeligt til at bringe os hele vejen. Viser det sig imidlertid ikke at være tilfældet, er vi parate til at gøre endnu mere.

Venstre vil den grønne omstilling, og med et mål om at nå en million grønne biler i 2030 har vi i høj grad sat det grønne stik i ladestanderen.

Med venlig hilsen
Jakob Ellemann-Jensen