Klima og miljø

125 mio. kr. til ny stormflodspulje

Af Erling Bonnesen, miljøordfører

9. februar 2024 kl. 12:40

I oktober 2023 blev Danmark hårdt ramt af en voldsom stormflod, som gjorde skade på infrastruktur såvel som privat ejendom overalt i landet.  Derfor er jeg glad for, at Venstre og regeringen samt finanslovens aftalepartier er blevet enige om en model for en pulje på 125 mio. kr., der skal bidrage med økonomisk hjælp til de kommuner, der blev ramt hårdest.

Jeg har ved selvsyn set nogle af de steder, hvor skaden er størst, og jeg er derfor sikker på, at midlerne er godt givet ud.  

Midlerne kommer efter, at Naturskaderådet erklærede stormflod i 27 danske kommuner på tværs af Jylland, Fyn og øerne samt Sjælland den 21. og 22. oktober 2023.

Konkret betyder modellen, at disse mange kommuner får mulighed for i løbet af foråret at søge et tilskud fra en ny pulje til dækning af 25 procent af deres udgifter til at udbedre nogle af de mange skader, som vandmasserne forårsagede - herunder til udbedring af skader på kommunale bygninger og infrastruktur, som eksempelvis veje.

Vi ser ind i en fremtid, hvor vejret desværre i tiltagende grad bliver ustabilt. Voldsomt vejr, stigende vandstand og grundvand samt oversvømmelser bliver en stadig større udfordring.

I Venstre har vi både øje på, hvordan vi lavpraktisk kan beskytte udsatte områder fra fremtidige oversvømmelser samtidig med, at vi bliver ved med at kæmpe for at bremse de klimaforandringer, som forårsager det voldsomme vejr.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste