Klima og miljø

Nu kommer der store investeringer i fjernvarme, klimatilpasning og rent drikkevand

Af Stephanie Lose, Økonomiminister og Venstres næstformand, Hans Andersen, finansordfører og Linea Søgaard-Lidell, klimaordfører

15. april 2024 kl. 09:57

Vi fordeler nu ca. 5 mia. kr. fra det grønne råderum til tiltag, der skal bidrage til den grønne omstilling af Danmark og til at indfri Danmarks klimamål.

Det har været helt afgørende for os i Venstre og regeringen, at vi nu prioriterer indsatser, der bidrager til et sundere og renere miljø til gavn for danskerne og for vores natur. Aftalen, som er indgået mellem regeringen og en række af Folketingets partier, sikrer bl.a. midler til klimatilpasning, så Danmark i fremtiden kan blive mere robust overfor de mere ekstreme vejrhændelser, der følger af klimaforandringerne.

Samtidig leverer vi med aftalen penge til udrulning af mere fjernvarme, til at plante mere skov samt til at gøre en stærkere indsats mod generationsforureningerne og PFAS i grundvandet.

Ruslands uhyggelige invasion af Ukraine viste med al tydelighed, at vi skal blive uafhængige af russisk gas. Derfor har vi nu prioriteret flere penge til fjernvarmepuljen, så flere danskere får mulighed for at varme deres huse op med fjernvarme i stedet for gasfyr.

Derudover giver vi flere penge til at rejse mere skov i Danmark. Udover at være grønne åndehuller til gavn for mennesker, så har mere skov to helt store fordele: de optager CO2 samtidig med, at de kan være med til at øge vores biodiversitet. Begge dele er der et stort behov for.

Og så gør vi en større indsats for vores drikkevand. For i Danmark har vi noget af verdens bedste og reneste drikkevand – og det skal vi også have i fremtiden. Derfor styrker vi indsatsen for rent drikkevand med flere penge.

Alt i alt er der tale om et vigtigt skridt mod et grønnere Danmark, og vi vil gerne takke EL, RV, Konservative og SF for deres bidrag til at få aftalen i hus.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste