Et sundhedsvæsen som rykker tættere på dig

Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Og her har vi gjort markante fremskridt siden 2001.

Langt flere overlever alvorlig sygdom, og vi har genskabt tilliden til kræftbehandlingen. Vi har indført stærke patientrettigheder. Vi har bekæmpet ventelister. Vi har løftet kvaliteten. Vi har tilført markant flere penge til sundhed og over hele Danmark bygges nye, moderne supersygehuse.

Det er godt. Men der er også behov for nye markante fremskridt for at ruste sundhedsvæsenet til fremtiden. For uanset om man bor i Gedser, Nørrebro eller Skagen, så skal den enkelte dansker – til forskel fra i dag – i langt højere grad have mulighed for den samme udredning og behandling af høj kvalitet. Og det skal ske uden, at patienten falder ned mellem to stole i systemet.

Her spiller et udbygget, nært sundhedsvæsen med afsæt i ensartede standarder en afgørende rolle. Der skal være tryghed om, at man kan få meget af den mindre komplicerede behandling tæt på hjemmet.

Derfor har Venstres platform i de kommende forhandlinger om en sundhedsreform i høj grad fokus på det nære sundhedsvæsen og på bæredygtigt at udvikle det.

Det er på høje tid, at der kommer gang i forhandlingerne om sundhedsreformen. For regeringen har – til trods for corona-epidemien – ikke tænkt i at udvikle vores sundhedsvæsen. Derfor er der desværre akut brug for handling på en række felter. Det er Venstre klar til.

Ventelisterne skal bekæmpes nu

Venstre vil afsætte 1 milliard kr. til at bekæmpe ventelisterne nu. Der er brug for en nationalt forankret indsats så vi kan bekæmpe ventelisterne.

Vi har valgt over de næste år at prioritere 1,25 mia. kr. årligt til at føre Venstres input til en sundhedsreform ud i livet. Det beløb rummer tidligere, konkrete udspil f.eks. bedre hjælp til ufrivilligt barnløse og mere frit valg og flere rettigheder til fødende. Men langt størstedelen går til seks initiativer, som vil være vores afsæt i de kommende forhandlinger.

Læs med her om hvad Venstres har af ambitioner i de kommende forhandlinger. Vil du vide mere, så kan du klikke dig hen til en mere detaljeret beskrivelse af hvert enkelt initiativ. God læselyst.

sundhedshuse

35 moderne sundhedshuse i hele landet

Vi vil investere i 35 moderne, nyindrettede sundhedshuse med flerlægepraksis, kommunale og udgående sygehusfunktioner. Sundhedshusene skal bidrage til en bedre behandlinger af patienterne, så flere borgere skal kunne gå til kontroller, vejledning og modtage lettere behandlinger tæt på, hvor de bor.

På sundhedshusene vil der for eksempel være alment praktiserende læger, ergoterapeuter, bioanalytikere, kiropraktorer, jordemødre, diætister, radiografer, lægesekretærer, sygeplejersker, den kommunale hjemmesygepleje og psykologer.

Herudover vil Venstre styrke de fysiske rammer omkring lægernes almene praksis ved at investere i mere moderne fysiske rammer i flerlægepraksis, hvor behovet er størst.

Sådan får vi 35 moderne sundhedshuse
Akutberedskaber

15 nye kørende akutberedskaber

Med 15 nye kørende ambulancer, akutlægebiler og akutbiler vil vi sikre hurtigere hjælp ved ulykker og akut sygdom over hele landet. For borgerne skal være trygge ved, at de hurtigt kan få den nødvendige hjælp, hvis uheldet er ude. Derfor vil Venstre forbedre responstiderne.

I Brønderslev Kommune går der over 15 minutter med at nå frem for hver femte udrykning – og er det et hjertestop eller en ulykke, så er f.eks. 25 minutter rigtig lang tid. Til sammenligning sker det kun meget sjældent i nabokommunen Aalborg. Den forskel for borgerne skal udlignes, hvor der er skævheder.

Der er både tale om ambulancer, akutlægebiler og akutbiler, hvor sidstnævnt er et effektivt supplement til ambulancerne, der kan behandle på stedet. Det vigtigste er, at borgerne får hurtig og kompetent hjælp.

Sådan får vi 15 nye kørende akutberedskaber
læger

1.500 flere praktiserende læger

Lægedækningen halter i mange dele af landet, og derfor har Venstre en målsætning om, at der skal være 5.000 praktiserende læger i 2035.

Det er ambitiøst og skal især ske ved en større opjustering i antallet af uddannelser i almen praksis, koblet med brugen af flere økonomiske incitamenter og mere tid i almen praksis på lægeuddannelsen.

Derudover skal de fysiske rammer for de praktiserende læger forbedres og moderniseres, så flere læger bliver en del af flerlægepraksisser med mere sundhedspersonale til stede. Vi vil afsætte penge til at sikre en bred dækning af lægehuse, hvor flere praktiserende læger kan arbejde under samme tag.

Det gælder også speciallægedækningen, som vi vil forbedre, hvor behovet er størst rundt om i landet.

Sådan får vi 1.500 nye læger
kvalitet

Nationale kvalitetsstandarder

Der er for stor forskel på kvaliteten, når det kommer til de sundhedsopgaver, der håndteres mellem regioner, kommuner og de praktiserende læger. Derfor er der brug for nationale kvalitetsstandarder.

Det skal sikre patienterne den samme kvalitet af undersøgelser, udredning, behandling og rehabilitering på tværs af kommunerne. Målet er at løfte kvaliteten og forbedre samarbejdet mellem aktørerne og sikre, at patienten bliver taget godt i hånden under forløbet. For når rammerne er rigtige, kan mere håndteres uden for sygehuset til gavn for patienterne.

Vi skal undgå, at patienterne falder mellem to stole, når de bliver udskrevet fra hospitalet, men stadig har brug for behandling, pleje, støtte eller lignende. Det vil være med til at forhindre unødige genindlæggelser.

Sådan sikrer vi nationale kvalitetsstandarder
rettigheder

Patientrettigheder

Vi vil sikre patienter med kronisk sygdom en række nye patientrettigheder, herunder en ret til pakkeforløb for flere borgere med kronisk sygdom og psykisk sygdom og medicinske patienter.

Pakkeforløbene har været en stor succes på kræft- og hjerteområdet, hvor patienten følges tæt fra mistanke om sygdom til behandling og opfølgning.

Endvidere vil vi give patienter ret til digital konsultation, når det er relevant, og patienten selv ønsker det. Venstre vil også give flere ret til en patientansvarlig sundhedsperson, samt give flere patienter med kronisk sygdom mulighed for en årlig, forebyggende samtale.

Sådan sikrer vi en række nye patientrettigheder
rekruttering

Rekruttering af personale

Sundhedsvæsnet mangler hænder og hoveder på både kort og lang sigt, og det er vi nødt til at tage mere alvorligt.

Vi skal have analyseret problem til bunds med henblik på at aftale forpligtigende initiativer til at sikre mere sundhedspersonale, så der allerede næste år kan ligge en national plan klar.

Konkret skal der ses på modeller for vagtplanlægning, arbejdsopgaver og ledelse på de danske sygehuse, ligesom behovet for at uddanne mere personale skal analyseres grundigt.

Sådan sikrer vi rekruttering af mere personale