Hurtigere hjælp til ulykker og kritisk syge danskere

Det skal være trygt at leve alle steder i Danmark. Det gælder også, hvis man en dag bliver ramt af akut sygdom eller kommer ud for en ulykke. Desværre er der store forskelle i responstiderne på tværs af Danmark. Det vil Venstre lave om på med flere ambulancer og akutbiler, så vi øger trygheden de steder i landet, hvor der er behov. 

Konkret foreslår vi:

15 nye akutberedskaber, så vi får responstiden ned

Der etableres nye akutberedskaber med ambulancer og akutbiler i de områder, hvor behovet for at forkorte responstiderne er størst. Det forventes, at vi med anslået 20 nye beredskaber kan sikre øget tryghed omkring akut hjælp til danskerne, når behovet er størst.

Hvad betyder det?
Der er i dag store forskelle i responstiden – dvs. tiden fra en ambulance modtager en melding fra vagtcentralen til den er fremme hos patienten - for akutberedskabet på tværs af Danmark.

I Ringsted Kommune kommer hjælpen frem på under ti minutter i 81,1 pct. af tilfældene. Men i Lejre Kommune, der ligger lige ved siden af, sker det kun 42,5 pct. af gangene. Den slags forskelle gør sig gældende i andre dele af landet. I Horsens Kommune kommer hjælpen frem på mindre end ti minutter i 85,2 pct. af tilfældene, mens det i nabokommunen Hedensted kun sker i 51 pct. af tilfældene.[i]   

Der er på toppen af det tendens til, at responstiden i yderområderne er ringere end i andre dele af landet. Tag eksempelvis Brønderslev Kommune, hvor hjælpen i hvert femte tilfælde først kom frem efter mindst et kvarters ventetid.[ii]

Det skal ikke være postnummeret, der afgør responstiden. Derfor skal der oprettes 15 nye ambulanceberedskaber i de dele af landet, hvor behovet for bedre responstid er størst. Det vil give danskerne mere tryghed, hvis uheldet skulle være ude.

Økonomi

Finansieringen er en del af Venstres finanslovsprioriteter for 2022.

Kilder og noter

[i] Sundheds- og Ældreudvalget 2020-21: SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 158 – Q3 2020

[ii] Sundheds- og Ældreudvalget 2020-21: SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 158 – Q3 2020