Forårspakke: Kortere ventetider i det danske sundhedsvæsen

Mange patienter oplever i øjeblikket lange ventetider til behandling i det danske sundhedsvæsen. Tusindvis af patienter risikerer at skulle tage smertestillende medicin i en længere periode, og lever en tilværelse præget af usikkerhed og mistrivsel. Det er danskere, som ikke kan passe deres arbejde og uddannelse og i det hele taget har lange udsigter til igen at kunne leve en normal tilværelse.

Alle regioner melder om udskudte behandlinger og planlægningsproblemer. Mange patienter kan tilmed ikke få en dato for deres udskudte behandling.

Ventelisterne er løbet løbsk, og Sundhedsministeriet regner med, at i omegnen af 100.000 danskere har fået udskudt deres operation på grund af corona, sygeplejerske-konflikten samt sygdom og isolation blandt personalet på hospitalerne.

Venstre anerkender og respekterer, at det danske sundhedsvæsen er under pres, og at personalet på hospitaler og i resten af sundhedsvæsenet yder en kæmpe indsats i en vanskelig situation. Der findes ingen nemme løsninger. Og der er ingen tvivl om, at der fortsat er et stort og presserende behov for en sundhedsreform, der skal fremtidssikre sundhedsvæsnet og bl.a. sørge for, at flere indlæggelser og genindlæggelser kan forebygges, og at mere sygehusaktivitet kan foregå udenfor hospitalerne.

Ikke desto finder Venstre den aktuelle situationen så alvorlig for de danske patienter, at der er behov for en yderligere nationalt forankret indsats med henblik på hurtigst muligt at minimere ventetiderne til behandling.

  • Venstre opfordrer på den baggrund regeringen til hurtigst muligt til at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en ”Forårspakke” med det specifikke formål at forkorte ventetiderne til behandling i det danske sundhedsvæsen.
  • Venstre foreslår, at der afsættes 1 mia. kroner, som finansieres af ”coronakrigskassen” til udmøntning i regionerne specifikt med det formål af reducere ventetiderne.
  • Venstre foreslår, at midlerne efter regional udmøntning bl.a. kan anvendes til lønløft til personalet på de offentlige hospitaler, hvor det sker med det specifikke formål at gøre en ekstra indsats for at reducere ventetider.
  • Venstre foreslår, at midlerne efter regional udmøntning bl.a. kan anvendes til mere aktivitet (udredning og behandling) i speciallægepraksis og på privathospitaler.
  • Venstre foreslår, at midlerne kan anvendes til investeringer i nye tekniske løsninger eller apparater, hvis det kan godtgøres, at det medfører kortere ventetider til behandling.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste