Retspolitik

Styrket retssikkerhed for borgeren mod staten

Det bør ikke længere være muligt for staten uden videre at anke en sag, som den har tabt til en borger i første instans. Det foreslår Venstres civilretsordfører Preben Bang Henriksen for at styrke retssikkerheden for borgeren i sager mod staten. 

- Det er ikke retfærdigt, at man skal opleve, at staten – selv om den har fået prøvet sin sag og tabt – bruger sine ubegrænsede midler til at anke mod en borger. Det synes vi er i strid med den retssikkerhed, som borgeren har krav på, siger Preben Bang Henriksen.

Staten har i dag i realiteten ubegrænsede midler til at føre retssager via Kammeradvokaten, herunder også til at anke civile retssager. Der er således eksempler på, at borgere indgår forlig på trods af at have fået medhold i første instans, alene fordi en ankesag ville medføre store, yderligere advokatomkostninger.

- Når man ser på styrkeforholdet mellem stat og borger, så er retssikkerheden i dag tvivlsom. Det skal vi selvfølgelig ikke acceptere, siger Preben Bang Henriksen.

I særlige tilfælde skal det dog fortsat være muligt for staten at anke, når dommen er åbenlyst forkert, principiel eller drejer sig om store værdier. Det vil være Procesbevillingsnævnet, der skal afgøre, om en sag kan ankes.

Forslag:

  • Der indføres ankebegrænsning, så staten som udgangspunkt ikke kan anke en dom i en civil retssag.
  • I det omfang staten opnår anketilladelse, bevilges der borgeren fri proces.
  • Staten afskæres som udgangspunkt muligheden for at indbringe en tabt landsskatteretssag for domstolene.
  • I det omfang staten opnår tilladelse til sagsanlæg, bevilges der borgeren fri proces.

Forslagene er en del af Venstres retssikkerhedsudspil, som du kan finde her