Retspolitik

Nu begynder genopretningen af domstolene

Af Preben Bang Henriksen, Retsordfører

22. november 2023 kl. 15:20

Regeringen har sammen med Folketingets øvrige partier indgået en flerårsaftale om domstolenes økonomi. Det er første spadestik til genopretning af domstolene.

For fakta er desværre, at ventetiden i retten er alt for lang. Det kan betyde, at straffesager falder til jorden, fordi sagerne trækker så meget ud, at vidnernes mulighed for at genfortælle hændelsesforløbet mindskes. Og når ventetiderne for civilsager i byretten ligger på omkring 2 år og yderligere 1,5 år i landsretten, så er vi desværre derhenne, hvor almindelige mennesker i frustration opgaver at gennemføre krav ved domstolene.

Rent ud sagt: Det er enorme retssikkerhedsmæssige problemer. Det gør vi nu noget ved.

Med den nye aftale får domstolene et historisk økonomisk løft. Der afsættes bl.a. andet midler til at ansætte et stort antal dommere og kontorfunktionærer, der skal bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Derudover hæver vi pensionsalderen for dommere til 74 år, så pensionerede dommere kan arbejde med bunkebekæmpelse, mens nye dommere rekrutteres. Det er et konkret Venstre-forslag, og vi er stolte af at have fået det igennem.

Men domstolene kan ikke reddes med penge alene, så forenklinger af retsplejen er en nødvendig del af løsningen. Derfor indeholder aftalen også en række forenklinger i retsplejeloven, foreslået af undertegnede og af  det såkaldte Rørdam-udvalg. Blandt andet hæver vi grænsen for, hvornår en sag er en nævningesag fra 4 til 6 år, ligesom ankegrænserne for anke af byretsdomme til landsretten hæves.

Alt sammen burde vi med de mange tiltag få en hurtigere sagsbehandling gennem domstolene.  Det trænger vi til.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste