Arbejdsmarked

Regeringen: Vi skal have en god løsning for de nedslidte

Det er egentlig ganske enkelt: Hvis man ikke kan arbejde, skal man have mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet, så man kan få en værdig alderdom.

Derfor indkalder regeringen nu til drøftelser om mulighederne for en differentieret pensionsalder, som tager højde for, hvornår man kommer ind på arbejdsmarkedet. Så kan vi forhåbentlig blive klogere på, hvad der ligger i Socialdemokratiets udspil.

For helt ærligt - det pensionsudspil Mette Frederiksen (S) præsenterede i sidste uge minder mere om valgflæsk end reelle løsninger: Det er uklart, hvilke grupper der skal have ret til at trække sig tilbage før tid, og hvilke grupper der ikke skal. Og hvordan skal systemet strikkes sammen? Hvad mener Socialdemokratiet egentlig?

Venstre finder det fornuftigt, at vi arbejder længere tid i takt med, at vi lever længere med et godt helbred. Et princip, vi har aftalt med bl.a. Socialdemokratiet, og som er forudsætningen for, at vi har råd til at prioritere vores fælles velfærd.

Men naturligvis skal vi gøre noget for de seniorer, som bliver nedslidte. Og vi gør faktisk allerede en del for den gruppe.

Vi har bl.a. i trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse afsat penge til en sporskifteordning, som sikrer, at medarbejdere, der er i risiko for at blive nedslidt, kan få tilskud til at skifte til en anden branche. Vi er også i gang med at se på, hvordan vi styrker arbejdsmiljøindsatsen, så vi kan sikre, at færre bliver nedslidte og syge af at gå på arbejde, så medarbejderne kan blive længere på arbejdsmarkedet. For man skal selvfølgelig ikke blive syg af at gå på arbejde.

Og endelig har vi med bl.a. seniorførtidspensionen en ordning, hvor nedslidte med nedsat arbejdsevne kan trække sig fra arbejdsmarkedet, hvis de ikke kan arbejde til den almindelige tilbagetrækningsalder.

Men selv om ni ud af ti, der søger seniorførtidspension, får den tilkendt, er der langt færre ansøgere, end vi ventede. Vi må derfor erkende, at ordningen ikke fungerer efter hensigten.

Derfor ser vi nu på, hvad vi kan gøre for at øge kendskabet til ordningen. Så flere nedslidte får mulighed for at få den hjælp, de har krav på.  

Vi håber, at Socialdemokratiet for alvor vil drøfte, hvordan vi finder en holdbar løsning, så de nedslidte ikke ender som kastebold i den kommende valgkamp.