Arbejdsmarked

Positive takter i Dagpengekommissionens anbefalinger

Dagpengekommissionen har i dag fremlagt sin længe ventede rapport med en række anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Det er en rigtig god rapport med mange forslag, der trækker i retning af et mere sundt og fleksibelt dagpengesystem, og som understøtter et godt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og færre arbejdsløse. 

Først og fremmest glæder det mig, at kommissionen er kommet med en række bud på, hvordan man kan gøre genoptjeningen af dagpenge mere fleksibel, så det bedre kan betale sig for dagpengemodtagere at tage lavtlønsjob eller job i tidsbegrænsede stillinger. Det kan det ikke altid i dag. Men med kommissionens forslag har vi et godt udgangspunkt for at skabe et dagpengesystem, der gør det mere attraktivt at arbejde.

Samtidig konkluderer kommissionen også, at den kortere dagpengeperiode fra dagpengereformen i 2010 har virket efter hensigten: Flere er kommet i arbejde hurtigere. Det er også derfor, at kommissionen tager udgangspunkt i, at også den fremtidige dagpengeperiode skal være to år. Det er regeringen helt enig i.

Det vil være godt for dagpengemodtagerne, at vi får skabt mere ro om dagpengesystemet. Derfor er det også vores ambition at indgå en så bred politisk aftale som muligt om et dagpengesystem, og jeg vil nu så hurtigt som muligt indkalde alle partier i Folketinget til forhandlinger.

Jeg håber og tror på et endnu bedre dagpengesystem, som bliver endnu bedre til at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet.