Landdistrikter

Mere frihed til udvikling

Det skal i højere grad være kommunerne og ikke staten, der bestemmer, hvordan Danmarks lokalområder skal udvikle sig. Det foreslår Venstres landdistriktsordfører Thomas Danielsen. 

Venstre foreslår nu, at kommunerne får større frihed til at planlægge byudvikling, butikker og erhverv, uden at der i udgangspunktet er behov for godkendelse fra en statslig styrelse. Det vil være med til i højere grad at understøtte de udviklings- og vækstmuligheder, der er lokalt.

- Det er kommunerne, der har det bedste kendskab til lokalområdet. Derfor giver det god mening, at de selv kan få lov til at træffe beslutning om, hvor der for eksempel skal være nye dagligvarebutikker eller anden form for erhverv, siger Thomas Danielsen, som mener, at regeringen har svigtet væksten i yderområderne ved at lave for mange begrænsninger.

- Regeringen vil kun lade de største byer placere store varehuse uden for bymidten, og det meste erhverv skal tvinges ind i industrikvarterer i byerne til en dyr husleje. Med dette forslag kommer vi særligt de mellemstore byer i møde ved at give kommunerne lov til at placere større varehuse i deres områder, og vi imødekommer de mindste samfund og den lille købmand ved at give lov til mere erhverv i disse områder, siger Thomas Danielsen.

Han har tillid til, at de lokale politikere sagtens kan sikre en balance mellem vækst og lokalmiljøet.

- Vi kan gøre nok så meget for landdistrikterne, men hvis der ikke er erhverv og job, så er der ikke nogen grund til at blive boende. Derfor vil Venstre væk fra den dagsorden, der går ud på at begrænse landdistrikterne til i stedet at give dem lov til at følge med tiden og udvikle sig til moderne landdistrikter, der er attraktive at bo og drive virksomhed i, siger Thomas Danielsen.