Retspolitik

Markant krav fra Venstre: Trusler og vold mod fængselsbetjente skal som minimum koste dobbelt straf

22. september 2021 kl. 21:12

Justitsministeren forventes snart at indkalde til forhandlinger om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Til de forhandlinger medbringer Venstre det krav, at vold og trusler mod betjente som minimum skal koste dobbelt straf – uanset om hændelsen finder sted i arbejdstiden eller fritiden.

De seneste 6 måneder har der været 285 anmeldelser vedrørende trusler og vold mod ansatte i de danske fængsler. Det er alt for mange ifølge Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, der også bemærker, at der oftest uddeles tillægsstraffe på blot 40-60 dages fængsel.

Preben Bang Henriksen (V), retsordfører:
”Venstre vil ikke se stiltiende til, at volden mod ansatte eskalerer i fængslerne. Det seneste halve år har vi set hele 285 anmeldelser om vold eller trusler mod fængselsansatte. Så er der altså et eller andet rivende galt, som vi er nødsaget til at handle på.”

Derfor foreslår Venstre, at straffen som minimum skal fordobles. I dag ser vi, at der oftest uddeles tillægsstraffe på kun 40-60 dages fængsel for vold eller trusler mod fængselsansatte. Det er alt for lidt, og det har slet ingen præventiv virkning på hårdkogte kriminelle. Derfor stiller vi dette markante forslag. Vi kan ikke være bekendt, at mennesker, der passer deres arbejde – oven i købet i et ekstremt hårdt miljø – skal udsættes for vold og trusler”

Derudover vil Venstre også sikre, at tillægsstraffen reelt gennemføres. Flere domme slår nemlig fast, at eksempelvis vold eller trusler i arresten ofte ikke medfører højere samlet straf end den straf, der udmåles for hovedforbrydelsen. Står man eksempelvis til 3 års fængsel for et røveri, medfører sagen om vold eller trusler mod en fængselsbetjent ofte ikke højere straf, fordi volden eller truslen vurderes som en bi-episode. Det skal ifølge Venstre være slut.

Preben Bang Henriksen

Folketingsmedlem

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste