Arbejdsmarked

Der er brug for en jobreform

Foto: Colourbox

6 kr. i timen. Det er den gevinst, et ægtepar på kontanthjælp, på over 30 år, med to børn kan høste til sig selv, hvis den ene finder et job. Kun 6 kroner. Og så er udgift til transport til og fra arbejde endda ikke trukket fra.

Da regeringen og Helle Thorning kom til i 2011, afskaffede den - som noget af det første - VK-regeringens kontanthjælpsloft mv. Dermed gjorde den det markant mindre attraktivt for ægtepar på kontanthjælp at tage et arbejde. Og siden har vi set, at der er kommet ca. 2.000 flere kontanthjælpsægtepar og ca. 7.000 flere kontanthjælpsmodtagere i Danmark.

I spørgetimen i Folketinget i går spurgte jeg statsministeren i alt seks gange, om hun mener, at 6 kr. i timen for at gå på arbejde er nok. Det tog sin tid, men til sidst kom der et slags svar: Ja, lød det – det er Thorning og regeringen tilfredse med.

Lad mig slå helt fast: Det er vi ikke tilfredse med i Venstre. Der skal være en større gevinst ved at gå fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Det skal kunne betale sig at arbejde.

For problemet er desværre ikke kun begrænset til kontanthjælpsmodtagere. Der er i dag 333.000 danskere, som kun har en svag tilskyndelse til at arbejde. Der er 46.400, der har mindre end 1.000 kr. i gevinst ved at tage et arbejde – og der er 17.700, der faktisk kan få mere til rådighed ved at være på offentlig forsørgelse end ved at arbejde.

Ud over den personlige glæde ved at kunne forsørge sig selv ved vi, at hver gang vi kan flytte en person fra offentlig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet, får samfundet en gevinst på 175.000 kr.

Det er derfor, vi i Venstre straks vil indkalde til forhandlinger om en JobReform, hvis vi igen bliver betroet regeringsmagten. En JobReform skal sætte et loft over, hvor meget man samlet kan få i offentlige ydelser – og samtidig skal skatten sættes ned på arbejdsindkomster i bunden. Det vil øge gevinsten ved at arbejde og gøre forskellen mellem offentlige ydelser og en reel månedsløn større. Det vil flytte flere fra offentlig forsørgelse til gavn både for dem og for Danmark.