Venstres samlede prioriteringer

Venstre præsenterer her sine prioriteter, hvor vi ønsker at investere for over 110 mia. kr.

Nedenstående liste rummer en lang række tiltag - heraf en stor del af VLAK-regeringens plan fra 2019 - som Venstre ønsker at gennemføre fra det nuværende regeringsudspil.

Samtidig er der kommet en række nye projekter til. De mange tiltag er vigtige skridt mod et mere sammenhængende Danmark og har altså Venstres opbakning.

Region Nordjylland

Den 3. Limfjordsforbindelse, Egholmslinjen - som anført af regeringen forventes medfinansiering på 0,6 mia. kr. fra Aalborg Kommune(6,4 mia. kr.)
Opgradering af Rute 26 på Mors, Salling og i Thy(1,4 mia. kr)
Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen, inkl. støjdæmpning(0,23 mia. kr.)

Region Midtjylland

Udbygning af E45, Skanderborg S-Vejle Nord(3,5 mia. kr.)
Tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus – Aarhus Kommune forventes at medfinansiere en del heraf(2,7 mia. kr.)
Udbygning af E45, Aarhus N-Aarhus S(2,1 mia. kr.)
Rute 26 Mundelstrup-Søbyvad(1,4 mia. kr.)
Rute 34 ml. Haderup og Skive(1,1 mia. kr.)
Delvis udbygning af E45, Aarhus N-Randers(1,0 mia. kr.)
Opgradering til 2+1 vej mellem Herning-Ringkøbing(0,9 mia. kr.)
Udbygning af motorvejen nord om Herning på Rute 18(0,4 mia. kr.)
Lukning af motorvejshul vest om Herning(0,4 mia. kr.)
Udbygning af Rute 15 mellem Bale og Tåstrup(0,4 mia. kr.)
Udbygning af Rute 15 mod Tirstrup(Puljefinansieres)
Fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård(0,3 mia. kr.)
Indkøb af batteritog til Holstebro-Skjern(0,3 mia. kr.)
Statsligt tilskud til Klimabro i Randers(Puljefinansieres)
Statsligt tilskud til viadukt ved banen i Silkeborg(Puljefinansieres)
Hankeanlæg på Rute 26 ved Viborg(0,05 mia. kr.)

Region Syddanmark

Ny Midtjyske Motorvej(11,9 mia. kr.)
Fremrykning af ny jernbane over Vestfyn(Finansloven)
Udbygning af Fynske Motorvej, syd om Odense(1,1 mia. kr.)
Rute 11, forbedret fremkommelighed Tønder – Esbjerg(1,0 mia. kr.)
Dobbeltspor ml. Tinglev-Padborg(0,8 mia. kr.)
E45/E20, udbygning ml. Kolding og Fredericia(0,6 mia. kr.)
Opgradering af rute 9 på Tåsinge(0,5 mia. kr.)
Rute 11, opgradering ved Varde(0,4 mia. kr.)
Statsligt tilskud til alternativ rute via Vejle Havn(Puljefinansieres)
Klapbro over Ribe Å(0,05 mia. kr.)

Region Sjælland

Skovvejen, Etape 3, Regstrup-Kalundborg(1,9 mia. kr.)
Hastighedsopgradering, jernbanen Odense-Ringsted og østlig baneudfletning ved Ringsted (uden sydlig omfartsbane)(1,6 mia. kr.)
Rute 54, Næstved-Rønnede(1,5 mia. kr.)
Fremskudt færgeleje ved Tårs(Finansieres af Sund og Bælt)
Ny statsvej på Stevns(0,7 mia. kr.)
Befæstede nødspor på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vemmelev(0,7 mia. kr.)
Udvidelse af E55, Nykøbing Falster-Sydmotorvejen til 2+2 vej(0,5 mia. kr.)
Rute 9, Lolland(0,3 mia. kr.)
Fremrykning af jernbaneanlæg til Femern Bælt-forbindelsen(0,17 mia. kr. sparet)

Region Hovedstaden

Østlig ringvej/tunnel ved København/Amager samt Lynetteholmen(Finansieres af Lynetteholmen)
Frederikssundsmotorvejen(2,9 mia. kr.)
Forenkling af Københavns Hovedbanegård(1,9 mia. kr.)
Udvidelse af Amagermotorvejen(1,7 mia. kr.)
Næste generations S-tog til Roskilde(1,3 mia. kr.)
Udvidelse Hillerødmotorvejen fra Ring 4 til motorring 3, syd(1,1 mia. kr.)
BRT-linje på 400S i Ring 4, Ishøj St. til Lyngby St.(1,0 mia. kr.)
Statsligt tilskud til Rute 276 fra Helsinge til Hillerød(Puljefinansieres)
Hillerødmotorvejens forlængelse(0,9 mia. kr.)
Udvidelse af Københavns Lufthavn Station og anlæg af vendespor(0,9 mia. kr.)
Udvidelse af Ring 4, nord(0,9 mia. kr.)
Helsingørmotorvej Hørsholm S-Isterød(0,8 mia. kr.)
Udvidelse Ring 4, syd(0,6 mia. kr.)
Udvidelse af Øresundsmotorvejen(0,6 mia. kr.)
BRT-linje på 200S (Gladsaxe Trafikplads til Avedøre Holme)(0,6 mia. kr.)
Udbygning af Glostrup St.(0,4 mia. kr.)
Supplerende perroner på Ørestad Station, anlæg af perroner og spor(0,4 mia. kr.)
Ny Ellebjerg Station(0,4 mia. kr.)
Opgradering af Hillerød Station(0,4 mia. kr.)
Udvidelse af Hillerødsmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4, nord(0,4 mia. kr.)
Anlæg af overhalingsspor til godstog ved Kalvebod(0,3 mia. kr.)
Hastighedsopgraderinger på S-banen(0,3 mia. kr.)
Øget kapacitet på Motorring 3(0,3 mia. kr.)
Vendespor ved Carlsberg Station(0,2 mia. kr.)
Flytning af Herlev Station(0,2 mia. kr.)
Ombygning af Nordhavn Station(0,1 mia. kr.)
Opgradering af vej fra Hillerødmotorvejen til det nye 
supersygehus i Nordsjælland
(0,068 mia. kr.)
Forskønnelse af Nørreport Station(0,03 mia. kr.)

Undersøgelse og analyser

Midler reserveres til VVM Kattegatforbindelse(0,5 mia. kr.)
Forlængelse af Nordhavnstunnel og VVM-undersøgelse af Østlig Ringvej(0,125 mia. kr.)
VVM-undersøgelse og anlæg af metro til Lynetteholmen og Nordøstamager(0,1 mia. kr.)
Analyse af økonomien vedr. Kronprinsesse Marys Bro(Puljefinansieres)
Analyse af metrodrift samt mere regelmæssig drift på Kystbanen(0,03 mia. kr.)
Forundersøgelse af motorvej Ringsted – Roskilde samt 
udvidelse af motorvejen København – Roskilde
(0,03 mia. kr.)
Analyse af mulighederne for Lillebæltsforbindelse(0,02 mia. kr.)
Analyse af behov for faste forbindelser mellem Øst- og Vestdanmark i fremtiden(0,02 mia. kr.)
Forundersøgelse Als-Fyn-forbindelse(0,02 mia. kr.)
Forundersøgelse af forlængelse af S-banen Farum-Hillerød(0,02 mia. kr.)
Forundersøgelse Bispeengbuen og evt. statsligt tilskud(0,02 mia. kr./puljefinansieres)
Undersøgelse af kapacitetsudvidelse på den nuværende Vejlefjordbro(0,015 mia. kr.)
Forundersøgelse af opgradering af Rute 22 ”Den sjællandske tværforbindelse”(0,01 mia. kr.)
Forundersøgelse af opgradering af Rute 6 mellem Solrød og Roskilde(0,008 mia. kr.)
Analyse af mulig brug af tunnelelementer(0,005 mia. kr.)
Forundersøgelse af et dobbeltspor Køge-Køge Nord og en ekstra perron på Køge Station(0,004 mia. kr.)
Undersøgelse af mulige trafiktilrettelæggelser, Flensborg-Padborg-Tinglev 

Yderligere jernbaneprojekter

Elektrificering Vejle-Struer(1 ,7 mia. kr.)
Hastighedsopgradering Fredericia – Aarhus(1,64 mia. kr.)
Elektrificering Aalborg/Lindholm-Frederikshavn(1 ,0 mia. kr.)
Hastighedsopgradering Langå-Hobro(1 ,0 mia. kr.)
Reserve til stationspulje(0,33 mia. kr.)
Pulje til parkering(0,22 mia. kr.)
Herning-Holstebro, øget banekapacitet(0,06 mia. kr.)
Gødstrup St., ekstra spor(0,05 mia. kr.)

Puljer og øvrige

Pulje til en styrkelse af jernbanen – fornyelse, vedligehold og hastighedsopgraderinger(12,5 mia. kr.)
Pulje til yderligere 2+1-veje, opgradering af eksisterende landeveje, etablering af omfartsveje, svingbaner, helleanlæg, rundkørsler, Intelligente Transportsystemer mv.(9,5 mia. kr.)
Støjpulje(4,0 mia. kr.)
Pulje til vejvedligehold og klimavenligt asfalt(2,7 mia. kr.)
Cykelpulje(2,5 mia. kr.)
Pulje til en mere ambitiøs grøn omstilling af den tunge transport(1,2 mia. kr.)
Trafiksikkerhedspulje(1,0 mia. kr.)
Pulje til yderligere grønne BRT busser i storbyer(1,0 mia. kr.)
Pulje til tilgængelighed på stationer(0,65 mia. kr.)
Pulje til CO2-neutralt togmateriel i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen samt ladestanderinfrastruktur i Nordjylland(0,65 mia. kr.)
Havnepulje inkl. uddybninger(0,5 mia. kr.)
Pulje til understøttelse af udrulning af ladestanderinfrastruktur(0,5 mia. kr.)
Pulje til grønne busser og grøn flextrafik(0,25 mia. kr.)
Mere liv og grønnere stationer i hele landet(0,25 mia. kr.)
Lufthavnspulje(0,25 mia. kr.)
Pulje til rastepladser – kapacitet og højere standarder(0,2 mia. kr.)
Grøn pulje til biodiversitet(0,15 mia. kr.)
Pulje til genåbning af stationer(0,1 mia. kr.)
National plan for grøn lade- og tankningsinfrastruktur(0,1 mia. kr.)
Pulje til tryghedsskabende initiativer på S-togstationer(0,1 mia. kr.)
Øget anvendelse af el-delebiler(0,1 mia. kr.)
Pulje til analyser af højklasset kollektiv transport(0,1 mia. kr.)
Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet(0,1 mia. kr.)
Pulje til veterantog – skinner og vedligehold(0,05 mia. kr.)
Et nyt sommerrejsepas 
Nattog koordineret med Sverige Tyskland og Belgien