Finansiering

Venstre har større ambitioner på infrastrukturområdet end regeringen

Hvorfor vi over de næste 14 år frem til 2035 vil finde anlægsmidler for ca. 4,3 mia. kr. mere ud over de 105,8 mia. kr., som regeringen afsætter til området. Venstres ambitiøse transportudspil baserer sig derudover på samme finansiering 
som regeringens udspil. Det angår dermed samlet set 110,1 mia. kr. nyinvesteringer i infrastruktur frem mod 2035.

I regeringens udspil kan Venstre som nævnt ovenfor ikke se sig selv i projekter for anslået 9,8 mia. kr. Koblet med den forhandlingsreserve, som er afsat i udspillet og Venstres vilje til at prioritere yderligere anlægsmidler i denne retning, så giver det 24,6 mia. kr. Det giver mulighed for at prioritere den række af vigtige, nye projekter, som er nævnt i udspillet.

Udspillets samlede økonomi sammenholdt med regeringens udspil ses af nedenstående figur, hvor det også fremgår, at Venstre – helt i tråd med vores udtalte ambition om at styrke 
vejene, som står for 90 procent af persontransporten – i højere grad prioriterer danskernes veje og den sammenhængskraft, som en udbygning af vejnettet giver. Det bidrager også til øget fremkommelighed for danskerne i takt med, at biltrafikken bliver mere og mere grøn.