Energipolitik

energibesparelse

Danmark står i en unik situation. Siden oliekriserne i 1970’erne har vi formået at blive stadigt rigere, uden at det har medført stigende energiforbrug. Det skyldes, at vi har fokuseret på energibesparelser og på mere effektiv anvendelse af energien. Det skal vi fortsat gøre.

Venstres mål er, at bruttoenergiforbruget skal falde frem til 2020. Samtidig skal vi gøre langt mere for at sikre, at de danske boliger og bygninger bliver mere energirigtige. Hvis vi bliver bedre til at fremme energirigtigt byggeri, kan vi dels forbedre klimaet gennem lavere CO2-udslip, og dels kan familier spare penge på varmeregningen.

fremtidens energikilder

Venstres langsigtede mål er, at vi skal være helt uafhængige af fossile brændsler. Det er nødvendigt af især to grunde: Først og fremmest fordi vi skal bremse de menneskeskabte klimaforandringer. Og for det andet fordi vi i fremtiden ikke vil være afhængige af kul, olie og gas fra politisk ustabile lande og regioner. 

Med den brede energiaftale fra marts 2012 tog vi et væsentligt skridt i denne retning med udbygningen af vedvarende energi (bl.a. vindmøller og biomasse). Venstre ønsker en energipolitik, der bygger på grøn realisme. Det betyder, at der skal være sammenhæng mellem målene i energipolitikken og de midler, vi har til rådighed. Den grønne omstilling skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen i Danmark og verden omkring os. Danmark er og skal fortsat være et foregangsland på klima- og energiområdet. Men den grønne omstilling må ikke gamble med danske arbejdspladser og private familiers økonomi.