Energipolitik

grøn omstilling

Venstres langsigtede mål er, at vi skal være helt uafhængige af fossile brændsler.

Med energiaftalen fra juni 2018, som blev indgået med alle Folketingets partier, har vi sikret, at Danmarks grønne førerposition fastholdes. Der investeres massivt i den grønne omstilling, og aftalen baner vejen for 55 pct. grøn energi i 2030. Det betyder, at hele Danmarks elforbrug vil blive dækket af grøn strøm i 2030. Vi fastholder tempoet i den grønne omstilling med bl.a. tre nye havvindmølleparker og udbud af vedvarende energi for 4,2 mia. kr. Vi skal beholde den grønne førerposition, samtidig med at vi skal sikre en så omkostningseffektiv omstilling som muligt, hvor vi får mest mulig grøn energi for pengene.

De danske husholdninger har EU’s højeste afgifter på el. Og med den nye energiaftale har vi sikret, at det bliver både billigere og grønnere at være dansker ved at nedsætte elafgifterne, modernisere varmesektoren og udfase kul af elproduktionen inden 2030. Alt sammen med det mål at skabe en endnu grønnere fremtid.

Det stopper dog ikke klimaforandringerne, at kun Danmark omstiller sig. Derfor skal Danmark igennem internationale partnerskaber skubbe på den grønne omstilling over hele verden.

Energibesparelse

Danmark står i en unik situation. Siden oliekriserne i 1970’erne har vi formået at blive stadigt rigere, uden at det har medført stigende energiforbrug. Det skyldes, at vi har fokuseret på energibesparelser og på mere effektiv anvendelse af energien. Det skal vi fortsat gøre.