En grøn håndsrækning til boligejerne

Vi skal i mål med den grønne omstilling. Vi skal reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030, og vi skal være klimaneutrale senest i 2050.

Energiforbedringer i den danske boligmasse er en central byggesten i den grønne omstilling. Derfor afsætter Venstre 8,5 mia. kr. til at give danske boligejere en grøn håndsrækning, så danskernes boliger bliver mere klimavenlige. Vi vil hjælpe danskerne med at få energiforbedret deres boliger, og vi vil sikre, at endnu flere husholdninger skifter til en grøn varmekilde. Det er vigtigt af hensyn til klimaet.

Det er også vigtigt, fordi den russiske aggression mod Europa har gjort det klart, at vi en gang for alle skal være uafhængige af lande, der vil os det ondt. Vi skal sikre en hurtigere grøn omstilling, så vi kan mindske Danmarks sårbarhed overfor eksempelvis Rusland i en tid, hvor det sikkerhedspolitiske billede har ændret sig som følge af krigen i Ukraine.

Samtidig står vi i en situation, hvor energipriserne er på himmelflugt, og danskerne står med enorme varmeregninger. Derfor er omstillingen til en grønnere energiforsyning kun blevet mere presserende.

Energiforbedringer og grønne varmekilder i de danske boliger er helt afgørende – for klimaet – for vores sikkerhed – og for danskernes pengepung. Og det vil Venstre give en grøn håndsrækning til.

En grøn håndsrækning til boligejerne

For at sætte skub i udviklingen og give de danske boligejere en grøn håndsrækning vil Venstre afsætte 8,5 mia. kr. frem til 2030 til følgende initiativer.

Tilskud til energiforbedringer

Afkobling af gasfyr og mere fjernvarme
I arbejdet med at gøre Danmark grønnere er det helt nødvendigt, at vi får udfaset naturgasfyr fra husholdningerne. Det kræver, at vi hurtigt får afkoblet gasfyrene og i stedet ruller fjernvarme ud de steder, hvor det er den rette løsning. Derfor vil vi øge afkoblingspuljen markant, så alle de husejere, der i dag er på gasnettet, kan få dækket udgifterne til at afkoble sig over de kommende år. Afkoblingspuljen bruges til finansiering af det afkoblingsgebyr på ca. 8.000 kr., som det statslige gasdistributionsselskab EVIDA opkræver ved afkobling af gasnettet.

Det kræver bl.a., at vi sætter skub i udrulningen af fjernvarmen samtidig med, at vi har øje for rentabiliteten. Fjernvarmen skal bruges, hvor den giver god mening. Venstre vil afsætte yderligere midler til at fremme udrulningen af fjernvarmen, så vi i de relevante områder kan få udfaset naturgassen.

Samtidig skal der tænkes i potentialer for effektiviseringer i fjernvarmesektoren, så forbrugerne sikres lavere priser. Det skal ses i sammenhæng med, at sektoren skal have bedre rammer for at lave de rigtige investeringer og for at bruge vedvarende energikilder.

Udbredelse af varmepumper
I de områder af Danmark hvor det ikke giver mening at rulle fjernvarme ud, kan varmepumper ofte være den rigtige løsning, og den udvikling skal der derfor skub i. Da erhvervelsen af en varmepumpe kan være en stor investering for den enkelte familie, vil Venstre afsætte yderligere finansiering til at fremme udskiftningen af olie- og naturgasfyr til varmepumper.

Energirenoveringer og de sværeste husstande
Der er mange fordele ved at energirenovere sin bolig. Det er både godt for ens egen pengepung og for klimaet. Vi ved, at danske boligejere har stor interesse i at energirenovere.

For at sætte ekstra skub på udviklingen vil vi afsætte flere midler til energirenoveringer eksempelvis i form af tilskud til nye vinduer, nye cirkulationspumper eller mere isolering i de danske boliger.

Vi vil samtidig undersøge, hvordan vi bedre kan hjælpe de huse, hvor hverken løsninger som fjernvarme eller varmepumpe er oplagte. Det kan eksempelvis være i huse, hvor ejendomsværdien er så lav, at det ikke giver økonomisk mening at foretage de nødvendige energiforbedringer. Her vil vi igangsætte en målrettet indsats, hvor der skal ses på alternative energiforbedrende løsninger.

Som det også har fungeret tidligere, vil det ikke være muligt at benytte sig af det grønne håndværkerfradrag, hvis man samtidig gør brug af andre tilskudspuljer. Det er vigtigt at sikre, at midlerne bruges så effektivt som muligt, så vi hjælper flest mulige danskere med den grønne omstilling af boligen.

Håndværkerfradraget genindføres

Venstre vil genindføre det grønne håndværkerfradrag, der giver danskerne flere muligheder for at gøre deres boliger mere klimavenlige. Regeringen afskaffede det grønne håndværkerfradrag med finansloven for 2022.[1]

Det grønne håndværkerfradrag var en del af Boligjobordningen, og giver danskerne flere muligheder for at trække udgifter fra til bl.a. at få renoveret og energiomstillet boligen på en grøn måde. Og det er samtidig en ordning, som gør sort arbejde hvidt.[2]

Med afskaffelsen af det grønne håndværkerfradrag kan man ikke længere få fradrag, når man energirenoverer og klimatilpasser sin bolig. Dermed har regeringen gjort det dyrere at være klimabevidst boligejer.

For at fremme den grønne omstilling af danskernes boliger vil Venstre derfor genindføre ordningen, så danskerne får et stærkt incitament til at lave energiforbedringer i deres boliger.

Finansiering
For Venstre er det altid afgørende, at vores forslag er fuldt finansierede krone for krone. 

Vi vil prioritere 8,5 mia. kr. frem til 2030 til at give boligejerne en grøn håndsrækning. Forslaget vil vi finansiere via den grønne fond, som Venstre var med til at lave i juni 2022.[3]

Med aftalen om den grønne fond afsatte vi sammen med de øvrige aftalepartier en reserve til den grønne omstilling på samlet 53½ mia. kr. samlet frem mod 2040. Det er en del af de midler, som Venstre ønsker at prioritere for at sætte skub i omstillingen af danskernes boliger, da potentialet her er markant.

Det vil være svære prioriteringer, når vi skal håndtere klimakrisen. Det kræver politisk vilje at træffe de nødvendige beslutninger – den vilje har Venstre.

Kilder:

  1. Finansministeriet: ”Aftale om finansloven for 2022”, 6. december 2021.
  2. Skatteministeriet: ”Boligjobordningen – umiddelbar betydning for sort arbejde og gør-det-selv-arbejde”, 2015.
  3. Finansministeriet: ”Aftale om etablering af en grøn fond”, 24. juni 2022.