Venstre vil sikre god mobilitet og muligheder for landdistrikter og de danske øer.

Venstres politik om landdistrikter og øer

Vækst og udvikling i hele landet

Det er vigtigt, at Danmark hænger sammen. Venstre ønsker, at der er frihed til at leve det gode liv med mange muligheder, i alle dele af landet. For selv om god infrastruktur på tværs af landet er vigtig, og bred adgang til arbejdspladser og uddannelsessteder er centralt, så handler det om andet og mere. 
Det er i sidste ende et spørgsmål om sammenhængskraften i Danmark, noget som er helt afgørende for vores land. Og det er et spørgsmål om frihed til at indrette sit liv og hverdag på den måde, der passer den enkelte bedst.

Vi kæmper for at skabe et rigere Danmark, så vi danskere selv kan forme vores fremtid. En fremtid præget af frihed til at træffe egne valg, og en fremtid, som sikrer sammenhæng på tværs af Danmark.

Det er vigtigt for Venstre, at alle dele af Danmark er attraktive – men naturligvis ikke ens. Det bliver aldrig det samme at bo på en gård på landet, som at bo i en lejlighed i storbyen. Og det skal det heller ikke være. 
Det er netop via deres forskellighed, at vores byer og landdistrikter kan skabe bedre rammer for den enkelte families liv. Det er nemlig med til at give danskerne frihed til og muligheder for, at leve på den måde, de vil.

Den frihed og forskellighed skal vi hylde og respektere, samtidig med, at det skal være godt, trygt og livsbekræftende at bo på tværs af vores land.

Venstre har fremlagt en lang række politiske forslag, der skal binde Danmark bedre sammen. Det gælder bl.a. på transportområdet, sundhedsområdet og uddannelsesområdet.

Venstre har desuden fremlagt et politisk udspil, der specifikt skal sikre mere frihed og flere muligheder i vores landdistrikter. Det kan du læse mere om her.

Et stærkt og sammenhængende Danmark

Der er store forskelle mellem land og by, når det kommer til bl.a. vækst, bosætning og lægemangel. 
Det skal vi gøre noget ved. Derfor har Venstre præsenteret et nyt landdistriktsudspil med en række konkrete forslag, der skal sikre fortsat fremgang og et Danmark i bedre balance.

Læs Venstres udspil ”Et stærkt og sammenhængende Danmark”.