Sundhed og velfærd

Vi skal passe på danskernes sundhed og undgå ny nedlukning

Den nye politiske sæson er i den grad i gang, og fredag har vi været til forhandlinger med regeringen og Folketingets partier om, hvordan vi håndterer corona-virus i Danmark.

Bagtæppet for forhandlingerne er alvorligt. Corona er fortsat i vores samfund, og hen over sommeren er smittetallene begyndt at gå den helt forkerte vej. Flere steder - herunder i Aarhus og Ringsted - er der større udbrud, hvor en betydelig andel kommer fra borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Flere medier har også beskrevet, at personer, som burde være i selvisolation, ikke tager det ansvar på sig, men færdes ude i offentligheden. 
 
Det er bekymrende og uansvarligt over for vores mest sårbare borgere. Det er også at tage for let på det Danmark, som siden marts har lidt markante afsavn, taget hensyn og betalt prisen for at sikre, at smittekæderne ikke kunne rulle sig ud. 
 
Hvis flere fortsætter med at blive smittede og corona-virussen kommer ud af kontrol, så kan vi ende i en ny nedlukning, som vi så i foråret. Det er skrækscenariet. En ny nedlukning af samfundet vil have enorme konsekvenser for os alle. Både menneskeligt og økonomisk. Det skal vi gøre alt for at undgå. 
 
Derfor har det også været helt afgørende for os i Venstre, at vi nu får skabt øget tryghed og sikkerhed for borgerne i Danmark samtidig med, at vi holder hånden under danskernes arbejdspladser. 
 
Borgere skal have hurtigt svar på test 
I den aftale, som vi sent fredag aften har indgået med Folketingets partier, har Venstre sat markante aftryk. 

Vi har sørget for, at regeringen nu skal sikre, at borgere hurtigt og effektivt kan blive testet, og at det er med det klare mål, at man skal have svar på testen senest dagen efter. Der har været alt for mange historier om lange vente- og svartider. Det skaber utryghed og risiko for, at borgere fravælger at blive testet. Det skal der nu tages effektivt hånd om. 
 
Vi har også fået skrevet ind i aftalen, at myndighederne skal have en skærpet opmærksom på dem, som burde være i selvisolation, så de ikke kan smitte andre borgere. Derfor bliver der nu indført stikprøvekontroller, som myndighederne skal lave, dér hvor de vurderer, at det er relevant. 
 
Vi skal for alt i verden have brudt smittekæderne, så tidligt som overhovedet muligt, så virussen ikke spreder sig til flere mennesker. Og det er klart, at når vi hører om grupper, som ikke tager hensyn til fællesskabet og danskernes sundhed, så bliver vi nødt til at handle. Det er ansvarligt. 
 
Kompensation og hjælp til erhvervslivet og hårdtramte brancher 
Den alvorlige situation med stigning i smitten betyder desværre også, at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne fase 4 som planlagt. Derfor har vi prioritet at få sikret kompensation og muligheder for de mange brancher og danske arbejdspladser - herunder turisme, luftfart og kultur- og natteliv, som lige nu bløder og er i dyb økonomisk krise. 
 
Det er også godt nyt, at vi nu kom af med den 6-dages-regel, som ikke havde nogen sundhedsfaglig begrundelse, men derimod har kostet danske job og gjort livet meget svært for små og store virksomheder. 
 
Venstre har hele vejen igennem været det parti, som har kæmpet for at holde hånden under danskernes job, de selvstændige og virksomhederne. Og det bliver vi ved med. Der vil snarest blive indkaldt til forhandlinger om kompensation og hjælpeordninger til erhvervslivet og andre ramte områder. 
 
Men det er også helt klart, at ingen skal være i tvivl om, at Venstre først og fremmest passer på danskernes sundhed. Det er det vigtigste for os – og vi skal undgå en ny nedlukning. 
 
Meget tyder på, at vi skal leve med corona, indtil der er en sikker vaccine, og det kan tage tid. Derfor skal vi være gode til at finde ansvarlige løsninger og muligheder, så borgere, foreninger og virksomheder kan leve et så normalt liv som muligt.