Sundhed og velfærd

Nu begynder arbejdet med en ny sundhedsreform

Af Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, vicestatsminister og forsvarsminister, Stephanie Lose, næstformand for Venstre og økonomiminister, og Sophie Løhde, indenrigs- og sundhedsminister

11. juni 2024 kl. 19:55

Vi har i Danmark et godt og velfungerende sundhedsvæsen, som vi kan være stolte af. Men det er også et sundhedsvæsen, der er udfordret, og som ikke i tilstrækkelig grad er rustet til, at vi bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Derfor er det nødvendigt, at vi forandrer sundhedsvæsnet for dermed at styrke det. Og herfra begynder arbejdet med en ny sundhedsreform.

Et godt og trygt sundhedsvæsen er én af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Det har vi heldigvis i store træk, men hvis danskerne også i fremtiden skal tilbydes pleje og behandling i topklasse, så er det nødvendigt at reformere sundhedsvæsnet.

Én af de helt store udfordringer er, at ressourcerne i sundhedsvæsnet i dag er ulige fordelt på tværs af landet. Det kommer bl.a. til udtryk i, at der flere steder er mangel på praktiserende læger. Og paradoksalt nok er der færrest læger de steder, hvor der er flest syge.

Det er uholdbart. For den praktiserende læge er for mange danskere indgangen til vores sundhedsvæsen.

Derfor skal vi sikre at alle, uanset hvor de bor i Danmark, har adgang til en praktiserende læge tæt på. Det er helt afgørende for Venstre.

Mange patienter falder desuden mellem flere stole, når de behandles i sundhedsvæsnet, og alt for ofte mangler der sammenhæng i patienternes forløb. Det skal vi finde løsninger på. Ikke mindst fordi stadig flere danskere lever med én eller flere kroniske sygdomme og vil have brug for behandling på tværs af sundhedsvæsnet.

I Venstre har vi altid kæmpet for, at patienten skal i centrum. Derfor skal vi styrke lægedækningen, skabe bedre sammenhæng på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner og rykke sundhedstilbuddene tættere på borgere og patienter.

Hvis vi skal lykkes med det, er det en forudsætning, at vi skruer sundhedsvæsnet sammen på en ny måde. Det er ikke en let opgave. For hver gang man skruer et sted, får det afledte konsekvenser et andet.

Og for at få input til en ny sundhedsreform, nedsatte vi sidste år sammen med de øvrige regeringspartier en Sundhedsstrukturkommission med eksperter, der fik til opgave at se fordomsfrit på den nuværende organisering og komme med anbefalinger og forslag til, hvordan sundhedsvæsnet kan organiseres bedre til gavn for borgere, patienter og medarbejdere.

Kommissionen har i dag præsenteret en solid og gennemarbejdet rapport, der bl.a. peger på tre forskellige hovedmodeller for, hvordan strukturen i sundhedsvæsnet kan ændres. Kommissionen har desuden præsenteret en række stærke tværgående anbefalinger til, hvordan man kan sikre bedre lægedækning og flytte sundhedstilbuddene tættere på borgere og patienter – og gerne helt ud i deres eget hjem.

 

Det er ikke alt i Sundhedsstrukturkommissions rapport, vi kan se os selv i, men en lang række af kommissionens anbefalinger er værd at arbejde videre med. Og i Venstre vil vi tage os tid at dykke ned i rapporten og få en god og bred dialog i Venstres organisation om, hvordan vi bedst ruster sundhedsvæsnet til fremtiden.

Allerede i de næste uger vil vi afholde fem baglandsmøder rundt i Danmark. Så sæt endelig kryds i kalenderen den 17., 24., og 27. juni, hvor vi kommer rundt i hele landet. Du kan tilmelde dig her.

Og for at give alle aktører og interessenter på sundhedsområdet mulighed for at give input, sendes kommissionens rapport nu i en bred, offentlig høring i 8 uger.

Herefter – på den anden side af sommerferien – vil regeringen præsentere sit udspil til en sundhedsreform. En reform, der skal sikre, at vi alle har sikkerhed og vished for, at vi kan få den hjælp, pleje og behandling, vi har brug for, hvis vi bliver syge.

Vi skal også fremover have et dansk sundhedsvæsen i international topklasse.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste