Sundhed og velfærd

Ufrivilligt barnløse får nu gratis hjælp til barn nummer to

2. juli 2024 kl. 13:35

Venstre og regeringen har – i samarbejde med Danske Regioner – indgået en aftale, som giver ufrivilligt barnløse gratis fertilitetsbehandling til barn nummer to, så flere familier får mulighed for at få en lillebror eller lillesøster.

En af livets store gaver er at få børn og skabe den familie, man drømmer om. Desværre er nedsat frugtbarhed en udbredt sygdom, og op mod en fjerdedel af barnløse, som ønsker at få børn, har svært ved at blive gravide. Det er faktisk sådan i dag, at omkring hvert niende barn i Danmark kommer til verden som et resultat af fertilitetsbehandling, og antallet er voksende.

I Venstre har vi længe haft en ambition om at styrke hjælpen til enlige og par, som er ufrivilligt barnløse, ved adgang til betalt fertilitetsbehandling til barn nummer to. Den ambition indfrier vi fra regeringens side nu med en indgået udmøntningsaftale om vederlagsfri fertilitetsbehandling også til det andet barn.

Flere enlige og par skal have mulighed for at udvide familien med en lillebror eller lillesøster. 

Det er godt nyt for den enkelte familie, ligesom det er med til at løse den samfundsmæssige udfordring, vi står overfor ved en faldende fødselsrate. Her er det Venstres holdning, at vi skal give de mennesker, der ønsker at få børn, rigtig gode forudsætninger for det.

Aftalen kommer i desuden i forlængelse af, at Venstre og regeringen tidligere på året har sikret, at kvinder i fertilitetsbehandling kan få flere forsøg med reagensglasbehandling i det offentlige sundhedsvæsen.

En mærkesag, som vi nu leverer på

Fremover kommer man til at anvende mere privat kapacitet, hvis der er udfordringer med lang ventetid på de offentlige fertilitetsklinikker. Tid er nemlig en afgørende faktor i fertilitetsbehandling. Det er derfor helt afgørende både at anvende det offentlige og private sundhedsvæsen.

Fra regeringens side investerer vi med den nye aftale 150 millioner kroner årligt fra 2025, som blandt andet kan bruges til at ansætte fertilitetslæger, opbygge kapacitet og gøre brug af private fertilitetsklinikker. Det kommer oveni de årlige 45 millioner kroner, der blev prioriteret på finansloven for 2024 til at styrke fertilitetsbehandlingen i det danske sundhedsvæsen.

Samlet sikrer den nye aftale og tidligere investering på området en større sandsynlighed for, at man får det ønskebarn, man har kæmpet så længe for.

I 2021 fremlagde Venstre udspillet ”Bedre hjælp til ufrivilligt barnløse”, hvor vi netop foreslog, dels at udvide fertilitetsbehandlingen med flere forsøg for at højne succesraten for den enkelte, og dels også at sikre adgang til offentligt betalt fertilitetsbehandling til barn nummer to. Med Venstre i regering lykkes det nu at skabe markant bedre forhold for de ufrivilligt barnløse.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste