Sundhed og velfærd

Venstre står vagt om patientrettighederne


Op gennem 00’erne skrev den daværende VK-regering historie på sundhedsområdet, da danskerne fik stærkere patientrettigheder.

Patientrettighederne skulle give danskerne et værn mod uværdig behandling, så man kunne vælge ventetiden fra og skabe en tilskyndelse i det offentlige sundhedsvæsen til at behandle patienterne hurtigere.

Og selv om Thornings SRSF-regering forringede rettighederne, rullede Venstre sammen med de andre borgerlige partier forringelserne tilbage i 2015 - som en af vores allerførste beslutninger.

I dag kan vi tydeligt se, at behandlingsgarantien virker. Faktisk er den gennemsnitlige ventetid på behandling blevet mere end halveret siden 2001.

Men nu vil Socialdemokratiet igen forringe behandlingsgarantien.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland vil de socialdemokratiske regionsformænd åbenbart tilbage til en tid, hvor danskere med bestemte sygdomme ikke kunne vide sig sikre på at få den rette behandling uden at skulle vente i måneder på den.
Det er den helt forkerte vej at gå. Og derfor har Venstre da også udbygget og styrket patientrettighederne.

Vi har eksempelvis givet patienter med genoptræningsbehov ret til hurtig genoptræning, som betyder, at de frit kan vælge et genoptræningstilbud, hvis kommunen ikke kan starte deres genoptræning inden for en uge.

Den samlede pakke af patientrettigheder, som også dækker en ret til at få stillet en diagnose efter 30 dage, er en af de største sundhedssucceser. De betyder, at man som patient er stærkere stillet i mødet med systemet.

Det er egentligt helt banalt: Det giver tryghed at have rettigheder som patient. 
Derfor står Venstre vagt om patientrettighederne. Ikke for rettighedernes egen skyld, men fordi alle patienter har krav på en hurtig og ensartet behandling i vores sundhedsvæsen. Uanset hvad de fejler, hvor de bor og størrelsen på deres pengepung.