Sundhed og velfærd

Venstre presser på: Det er tid at genåbne sundhedsvæsenet

Af Martin Geertsen, Venstres sundhedsordfører

Kampen for stærke patientrettigheder er en del af Venstres DNA. De rettigheder, der sikrer borgerne hurtig udredning af deres sygdom inden for 30 dage og behandling inden for yderligere 30 dage, er i dag et håndfast pejlemærke, som danskerne kender og sætter stor pris på. 

Det pejlemærke har vi i de forgangne uger slækket på. For i den nødvendige omstilling af sundhedsvæsenet til corona-pandemien bakkede et enigt Folketing for nogle uger siden op om regeringens indstilling om at suspendere patientrettighederne midlertidigt. Ingen vidste nemlig hvor, hvordan og i hvilket omfang corona-virus ville belaste vores sundhedsvæsen. Det var klogt på daværende tidspunkt.  

Pandemien har imidlertid ikke ramt Danmark så hårdt som frygtet – og heldigvis! Det betyder ikke, at vi skal slække på sikkerheden. Men det betyder, at vi bør begynde at åbne for undersøgelser og behandling hos de praktiserende læger, fysioterapeuterne, tandlægerne, kiropraktorerne, på sygehusene mv.

Frygten, for at virussen skulle tvinge sundhedsvæsenet i knæ, har betydet, at man mange steder i sundhedsvæsenet har en unødigt stor ledig kapacitet. Samtidig har mange borgere været tilbageholdende med at gå til egen læge - enten af frygt for smittet eller som udtryk for samfundssind for ikke at belaste lægen unødigt. Under alle omstændigheder har mange borgere gået med lidelser og potentielt ganske alvorlig sygdomme, som ikke er blevet håndteret. Det skal vi lave om på.

Derfor ønsker Venstre en genåbning af sundhedsvæsenet så hurtigt som det praktisk og sundhedsfagligt gør det muligt. Det er ingen i øvrigt uenige i, og regeringen kunne bare være gået i gang med uden at spørge Folketingets partier. Men regeringen ønskede åbningen af sundhedsvæsenet suppleret med en politisk aftale mellem Folketingets partier.

Venstres repræsentanter gik derfor i påskedagene til forhandlinger med den klare ambition om at få nedskrevet utvetydige betingelser for, hvornår patientrettighederne kan blive genindført.

Selv om sundhedsministeren gerne ville give indtryk af noget andet, så har vi selvfølgelig ikke bedt om en konkret dato for, hvornår danskerne kan få deres rettigheder igen. Det vil ikke give mening i den aktuelle situation.

Nej, vi forlangte, at regeringen kom med bud på nogle faglige kriterier for, hvornår patienternes rettigheder kunne genindføres. Det kunne f.eks. være et vist niveau for kapaciteten i sundhedsvæsenet, smittetryk i samfundet eller noget helt tredje. Regeringen ønskede imidlertid ikke  at medvirke til at give nogle faglige bud på disse kriterier.

Regeringen kom ganske enkelt ikke Venstre i møde, men holdt fast i nogle overordnede, uforpligtende og luftige formuleringer. Vi kæmpede også for, at der blev opstillet mere bindende kriterier for, hvornår tandlægerne, fysioterapeuter, kiropraktorerne og andre mere eller mindre private sundhedstilbud kan komme op i fulde omdrejninger igen. Heller ikke på dette punkt blev vi imødekommet. 

Og når det ikke er faglige kriterier, som styrer genindførelsen af patientrettighederne, ja, så er det Magnus Heunicke (S), der styrer.

Det vil Venstre selvsagt ikke acceptere, og da slet ikke, når regeringen beder os om at indgå en politisk aftale, som vi skal stå på mål for. Den går simpelthen ikke.

Vi ved godt, at Socialdemokratiet ikke elsker patientrettigheder. Men det gør vi i Venstre. Derfor stillede vi os på patienternes side i påskens forhandlinger, og derfor endte vi med at udvandre sammen med en samlet blå blok.

Vi vil også fremover være på patienternes side.