EU-politik

Velfærdsydelser skal blive i Danmark


EU-samarbejdet er grundlæggende en god og positiv ting for Danmark. Men vi skal passe på, at samarbejdet ikke udvikler sig til en social union, hvor EU-borgere får nem adgang til de danske velfærdsydelser.

I dag er det sådan, at en EU-borger efter kort tids ophold i Danmark har ret til at modtage dagpenge. Det vil Venstre gerne gøre op med. Og derfor ser vi frem til, at dagpengekommissionen kommer med sine anbefalinger til efteråret. Her bør den nemlig også komme med anbefalinger til, hvordan man kan lave et optjeningsprincip for EU-borgere.

Problemet handler dog ikke kun om dagpenge. Samlet bruger vi hvert år et par milliarder kroner om året på velfærdsydelser til EU-borgere. Det drejer sig om udbetalinger af dagpenge, kontanthjælp og børnecheck til EU-borgere, der har en ret begrænset tilknytning til Danmark. Og udgifterne er steget markant de seneste 7-8 år.

De borgerlige partier har for få dage siden fremsat en fælles plan for at sikre danske velfærdsydelser i EU. Vi ønsker at sikre de danske dagpengeregler, så EU-borgere ikke fremover kan opnå ret til danske dagpenge efter bare få ugers medlemskab af en a-kasse og fuldtidsarbejde i Danmark.

Vi anfægter ikke arbejdskraftens frie bevægelighed. Den handler om, at EU-borgere kan søge derhen, hvor der mangler ledige hænder. Men vi vil ikke have et EU, hvor folk søger derhen, hvor de sociale ydelser er gode.