Sundhed og velfærd

Udspil: Venstre vil styrke den palliative behandling

Af Jane Heitmann

4. oktober 2021 kl. 15:48

En værdig afslutning på livet lyder såre simpelt. Men virkeligheden er, at alt for mange oplever svigt den sidste tid. Derfor vil Venstre uddanne flere til at drage omsorg for vores døende og deres pårørende den sidste svære tid og ved at indføre en patientrettighed, som giver patienter, som står over for en livstruende sygdom, ret til tre samtaler med en sundhedsfaglig person med viden inden for palliation.

De fleste af os har et ønske om at forlade denne verden på en ordentlig og fremfor alt værdig måde. Det er helt legitimt. Jo ældre vi bliver jo tættere på rykker spørgsmål som f.eks.: kommer jeg til at leve i et smertehelvede og hvordan kan jeg bedst forberede mig på det uundgåelige?

I et trygt velfærdssamfund skal vi kunne stole på, at vi er her for hinanden, at vores ønsker lige til det sidste bliver hørt og så vidt muligt imødekommet. 

Sådan er det desværre ikke altid i dagens Danmark. 

For indsatserne for døende eller mennesker ramt af en livstruende sygdom er vidt forskellige afhængig af, hvilken kommune du bor i og hvilken sygdom du er ramt af.  Vi ønsker et opgør med den ulighed, så ældre får den samme gode behandling og omsorg på vej ud af livet.

Jane Heitmann

Ældre- og omsorgsordfører

Mange får ikke deres ønske om at dø i eget hjem opfyldt

Undersøgelser viser, at mange af os ønsker at dø i eget hjem. Men virkelighedens billede lever langt fra op til det ønske. For kun 23 pct. dør i eget hjem, mens langt størstedelen af os dør på hospital, plejehjem eller hospice. Det skal vi gøre bedre. 

Derfor foreslår vi, at vi løfter uddannelsestilbuddene, så læger kan uddanne sig i Danmark, frem som det er i dag, at danske læger kun kan uddanne sig på et fælles nordisk kursusforløb. Konkret forslår vi et uddannelsesløft på 100 læger, så vi får indhentet lægernes kompetence efterslæb.

Videre foreslår vi, at alle, som står over for en uhelbredelig sygdom, bør have den rettighed, at de kan få tre samtaler med en sundhedsfaglig person, som har specialviden inden for palliation.

Ny palliationsuddannelse

Samtidig ønsker Venstre også at skabe en ny dansk palliationsuddannelse. Vi ved, at når sundhedspersonale med de rette kompetencer finder vej til døende borgere i sundhedsvæsenet, så kan de skabe ro og tryghed, fordi fagligheden er høj og kompetencefeltet skarpt.

I 2030 vil vi være 59 pct. flere over 80 år. Skal vi sikre, at flere oplever en værdig død ud fra egne ønsker, så er det afgørende, at vi får løftet lægernes kompetenceniveau, så de kan dele viden med sygeplejersker, lægerne i almen praksis og sosu’erne. I dag er det sådan, at vi i Danmark kun råder over otte pladser på den fælles nordiske uddannelse, hvert andet år. Det er langt fra godt nok. Derfor skal vi have en dansk palliationsuddannelse. Og det kan kun gå for langsomt – for alle har ret til en værdig afslutning på livet

Jane Heitmanns podcast

Alle har ret til en værdig afslutning på livet


NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste