Sundhed og velfærd

Udspil om mere frit valg

I dag er en god dag – vi fremlægger nemlig et udspil, der endnu en gang vil udvide borgerens frie valg.

Det frie valg i den offentlige sektor har været en hjørnesten i Venstres tilgang til velfærden i mange år. I dag foreslår vi at gå et skridt længere.

Vi foreslår nye forsøgsordninger, der skal udvide de ældres frie valg af rehabilitering og madservice. Og vi foreslår at indføre frit valg på genoptræningsområdet, så man har ret til at vælge en privat leverandør, hvis ventetiden overskrider en uge. Det er afgørende at få en god og hurtig støtte til genoptræning efter opholdet på sygehuset. Det gælder om, at man skal kunne vende hurtigst muligt tilbage til sin tilværelse igen.

Rundt om i landet er der i dag alt for stor forskel på ventetiden til genoptræning. I Lemvig Kommune skal borgerne i gennemsnit vente ca. fire dage og i Solrød Kommune syv dage. Men borgere i Fredericia og Herlev Kommuner skal vente i hele 25 og 30 dage i gennemsnit, før de kan begynde et genoptræningsforløb. Det er ikke acceptabelt, at der på tværs af landet er så store forskelle i den hjælp, borgerne tilbydes. Derfor kommer vi i dag med dette udspil.

Vi ønsker at sikre en større selvbestemmelse i hverdagen for den enkelte borger. Det skal ske ved, at den offentlige sektor sætter borgeren først. I dag er der frit valg på en lang række velfærdsområder. Det skyldes bl.a. Venstres kamp. Det giver borgerne indflydelse på eget liv, og det skaber sund konkurrence mellem både offentlige og private leverandører, hvilket er med til at løfte kvaliteten.

Men det frie valg er ikke en selvfølge. Venstrefløjen ser gerne, at danskernes muligheder begrænses. Socialdemokratiet forringede f.eks. behandlingsgarantien, så snart de fik chancen.

Vi er dog ikke i tvivl om, at danskernes tilfredshed med det frie valg vil tale for sig selv. For det er sund fornuft at sætte borgeren før systemet – og det skal vi fortsætte med.