EU-politik

Udspil i dag: øget politisk ejendomsret over vores egen grænse

Kruså i morges: Venstre holder pressemøde ved den dansk-tyske grænse. Foto: Jens Astrup.

I Venstre er vi varme tilhængere af den frie bevægelighed for varer, kapital og arbejdskraft, som er hjørnestenen i det europæiske samarbejde.

Men vi må også erkende, at grænsen for det grænseløse Europa efterhånden er nået. Meget har nemlig ændret sig, siden Danmark for knap 20 år siden blev en del af Schengen-samarbejdet. Grænseoverskridende kriminalitet, asylansøgere og migranter på vejene og en øget terrortrussel gør, at vi nu er nødt til at erkende, at grænsekontrollen er kommet for at blive.
 
Derfor foreslår Venstre i dag, at vi finder den rette balance for tryghed og kontrol med den danske grænse, samtidig med at vi sikrer, at erhvervsliv og lovlydige borgere påvirkes mindst muligt.

Klik her og se særlig side om udspillet.
 
For det er ikke lige meget, om det er EU eller Danmark, der bestemmer over Danmarks grænsekontrol. Så længe Europas ydre grænser er usikre, og så længe vi stadig ser problemer med den grænseoverskridende kriminalitet, bør det i højere grad være op til det enkelte medlemsland at bestemme over sin egen grænse. Statsministeren uddyber:

"Det skal være nemt for lovlydige mennesker, men det skal være svært for de kriminelle. Derfor er det en fordel, at vi nu får udviklet et nyt Schengen-regelsæt, som vi nu vil tage initiativ til med ligesindede lande. Så vi får mere politisk ejendomsret over vores egen grænse", siger Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen.
 
Det skal fortsat være muligt at lave traditionel personkontrol, hvor f.eks. politiet fører kontrol med de rejsende, der krydser grænsen. Men Venstre vil samtidig udvikle og investere i ny teknologi og nyt intelligent udstyr, som på sigt kan gøre en stor del af den traditionelle personkontrol overflødig. Derfor vil vi afsætte en pulje på 50 mio. kr. til forskning i intelligente løsninger.
 
"Vi skal have en moderne grænse, hvor vi sikrer den fri bevægelighed for lovlydige danskere, samtidig med at vi gør det sværere for de kriminelle. Det skaber utryghed for danskerne, når kriminelle kan operere frit. Derfor skal vi sikre, at der inden for Schengen-reglerne er mulighed for at bevare en form for kontrol. På den måde sikrer vi danskernes fortsatte opbakning til EU-samarbejdet og den fri bevægelighed", siger MEP Morten Løkkegaard, spidskandidat for Venstre til Europa-Parlamentsvalget.