Sundhed og velfærd

Sundhed: Venstre vil mennesket før systemet

Danmark har ikke ét sundhedsvæsen - vi har fem. Sådan har statsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykt det.

Og det illustreres desværre alt for godt med den seneste tids sager om meget forskellige responstider, når folk har brug for en ambulance. Senest den voksende skandale om sygehuse, der i flere regioner har syltet screening for brystkræft.

"Hvad hjælper kræftpakker de mange kvinder, som er blevet sviget af et sundhedsvæsen, som har bøjet reglerne for at få enderne til at mødes”, spørger Jyllands-Posten i sin leder i dag.
 
Alt dette viser behovet for Venstres grundholdning - mennesket før systemet. Og derfor går Venstre til valg på en ny struktur med lige dele lokalt ansvar og samling, så patientrettighederne reelt overholdes.
 
Mennesker af kød og blod rammes af ledelsessvigt. Venstres sundhedsreform har vægt på et nært og mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Klik her og se Lars Løkke forklare Venstres målsætning.
 
Det nemme skal være nært. En Nærhedsfond på 8,5 mia. kr., skal give et stort løft af de nære sundhedstilbud. Der etableres op mod 35 nye sundhedshuse og 120 flere lægepraksis i kommunerne, så folk får behandlingstilbud tættere på. Tillige placeres 20 nye akutberedskaber, ambulancer og akutlægebiler, rundt om i landet. Det supplerer akut-lægehelikopteren, som blev sikret sidste år.

Omkring de 21 allerede eksisterende akutsygehuse kommer 21 sundhedsfællesskaber med patient- og pårørenderåd. Her skal sygehusene, praktiserende læger og kommunerne i fællesskab tage ansvar for patienten før, under og efter behandling.

Under denne regering er sundheden løftet med 6 mia. kr. mere om året. Fra 2001 er der i gennemsnit ansat én ekstra sygeplejerske og én ekstra læge hver dag i ugen på nær om søndagen.

Men penge er ikke nok - med en ny organisering vil vi styrke den enkeltes sundhed.