Sundhed og velfærd

Styrket indsats for demente ældre og pårørende under corona

Det er på tide, at de demente ældre og deres pårørende, der har lidt under coronanedlukningen, får en hjælpende hånd, siger Venstres ældreordfører Jane Heitmann.

Det er på tide, at de demente ældre og deres pårørende, der har lidt under coronanedlukningen, får en hjælpende hånd, siger Venstres ældreordfører Jane Heitmann.

Corona-nedlukningen har været hård for demente ældre og deres pårørende med ensomhed, afsavn og usikkerhed i hverdagen. Derfor foreslår Venstre nu tre initiativer, der skal styrke trivslen for både demente ældre og deres pårørende. 

De har været hårdt ramt, vores ældre under coronakrisen. Det gælder både aleneboende demensramte, demensramte familier og de tusindvis af ældre, som bor på plejehjem, og som i et år har måtte leve med strenge restriktioner, ensomhed og afsavn.

"Det har været umådelig trist, at følge hvordan ensomheden og mistrivslen gnaver i mange ældres og pårørendes sind. Nogle ældre har ikke set deres kære i månedsvis pga. de strenge plejehjemsrestriktioner og de mange som passer en dement ægtefælle i hjemmet, har måttet se langt efter aktivitets- og dagtilbud. Den hårde nedlukning kommer med en pris, som mange ældre i dag betaler", siger Venstres Ældreordfører Jane Heitmann. 

Derfor præsenterer Venstre i dag tre initiativer, som skal hjælpe vores sårbare ældre og deres pårørende, så de kommer så godt som muligt videre på den anden side af corona.

I forslaget ligge mulighederne for at pårørende til demente tilbydes aflastning, at alene-boende demente får besøg af en demenskoordinator efter et hårdt corona-år og sidste men ikke mindst, at der tilknyttes flere ergoterapeuter på landets plejehjem, så demente beboere kan få styrket den fysiske aktivitet i de kommende måneder.

"I Venstre sætter vi nu handling bag ordene og gør alvor af de store udfordringer, vores ældre oplever. Corona er en alvorlig sygdom, som vi selvfølgelig skal beskytte os mod. Men konsekvenserne af nedlukningen er desværre meget voldsomme for vores mest sårbare borgere. Det skal vi simpelthen gøre noget ved", siger Jane Heitmann.   

Der er flere eksempler på, at corona-tiden har været særligt udfordrende. I de familier hvor en ægtefælle døgnets 24 timer det sidste år har passet en dement ægtefælle i hjemmet er der hårdt brug for muligheden for en ”nu-og her ”-aflastning. Derfor ønsker Venstre, at der skal åbnes for flere tilbud om aflastning enten et par timer i løbet af dagen til f.eks. indkøb eller f.eks. henover en weekend til familiebesøg.

Samtidig er aleneboende demente en overset gruppe, som tæller omkring 25.000 borgere. De har også brug for hjælp i en svær tid. Derfor foreslår Venstre , at demenskoordinatorerne besøger de aleneboende demente ”nu- og her”, så man kan få et overblik over både den mentale og fysiske tilstand. Ingen skal glemmes eller gå under radaren.

"Nu er vi ved at åbne op igen, og så har de her mennesker brug for, at vi rækker hånden ud til dem. De ældre skal have livsmodet og livsglæden tilbage. Og de pårørende, som også har løftet en stor indsats, skal have et pusterum", siger Jane Heitmann. 

Venstre har afsat 200 millioner kroner til forslaget, som i dag er blevet taget godt imod fra blandt andet Alzheimerforeningen og Ældre Sagen. 

Du kan høre mere om hvordan corona-nedlukningen har kastet en skygge over demensramte familier i Jane Heitmanns nyeste afsnit af hendes podcast med titlen ”Demens i coronaens tid”.