Sundhed og velfærd

Plejehjem skal drives markant anderledes - Venstre vil kæmpe for en værdig ældrepleje

Sommerferien er forbi, og Venstre er i fuld gang med det politiske arbejde. Vi har netop afsluttet vigtige corona-forhandlinger, hvor vi især har sørget for, at regeringen nu skal sikre hurtig og effektiv testning samt stikprøvekontroller.

Smittetallene i Danmark er alvorlige, og vi skal have brudt smittekæderne, så borgerne ikke bliver syge, og så vi undgår en ny ødelæggende nedlukning af samfundet. Samtidig kæmper vi for erhvervslivet og alle de danske arbejdspladser, som er hårdt ramt. Vi har klar forventning om, at regeringen hurtigst muligt indkalder til nye forhandlinger om kompensation og hjælp til de trængte brancher og erhverv.
 
Andre vigtige sager presser sig også på.
 
Det gælder i høj grad en sag, hvor vi hen over sommeren fik indblik i de hjerteskærende forhold, som en TV 2-dokumentar har afdækket på flere plejehjem. Det har gjort et stort indtryk på mig. På det personlige plan kan jeg ikke undgå at blive vred og trist over, at der er mennesker, der kan være så ligeglade med andre. De burde simpelthen ikke arbejde med sårbare ældre mennesker.  
 
Forråelsen i ældreplejen er et grundlæggende brud på den samfundskontrakt, vi indgår, når vi går på arbejde og betaler skat. Alle borgere i dette land har krav på en værdig og ordentlig ældrepleje.
 
Dette er en problematik, som Venstre kommer til at tage fat på i den kommende politiske sæson og hele vejen frem mod et valg. For det handler ikke bare om et enkelt plejehjem. Det handler om, at Venstre ønsker at forny den offentlige sektor, så den sætter borgeren i centrum.
 
Vi skal have gjort op med de steder, hvor der er opstået en kultur, hvor borgerne er endt med at være til for systemet - og ikke omvendt.
 
Umiddelbart ser jeg tre felter, hvor der er brug for liberale løsninger. For optagelserne viser, at det her ikke bare er et spørgsmål om flere penge. Det handler om, at vores plejehjem skal drives markant anderledes.

Det kan vi gøre ved i langt højere grad at få ansvarliggjort ledelserne og sætte dem fri. Der er brug for, at lederne går forrest og viser den faglige vej, så de ikke havner som administratorer i systemets kløer. Der findes mange dygtige og engagerede ledere og medarbejdere i ældreplejen, og dem skal vi have frem, og dem skal vi have flere af. Vores ældre skal mødes med varme, begejstring og stærk faglighed.
 
I omkring halvdelen af kommunerne har vores ældre ikke et alternativt til kommunale plejeboliger. Der er derfor ikke et reelt frit valg af plejebolig i hele landet. For at sikre et sådant frit valg for vores ældre, ønsker jeg, at vores kommuner skal tilbyde et friplejehjem, som kun vil eksistere, hvis der er tilfredse ældre borgere, som har valgt det frem for det kommunale plejehjem - ellers lukker det.
 
Jeg tror også, vi skal se på at etablere en form for bestyrelser på plejehjem, hvor pårørende, beboere og lokale ildsjæle kan være med til at træffe væsentlige beslutninger for det enkelte plejehjem. Den konkrete model skal der arbejdes med.
 
Der er nok at tage fat på – både på vores plejehjem og generelt i den offentlig sektor. Og der er helt sikkert ingen snuptagsløsninger. Så nu skal vi finde løsninger, så negative historier ikke skygger for de mange medarbejdere og plejehjem, som gør et godt stykke arbejde og tager hånd om de ældre.
 
Derfor er der brug for Venstre til at tage ordentligt fat om problemerne. Det er sådan, vi udvikler et velfærdssamfund, som altid har borgeren i centrum.