Sundhed og velfærd

Mere gennemskuelighed under corona, tak!

Coronasmitten stiger igen i Danmark og resten af Europa. Det skal vi tage alvorligt. Danskernes sundhed er vores vigtigste prioritet. Men hvis vi skal kunne sikre danskernes sundhed, må vi først gøre os fortjent til deres tillid. Den tillid har vi kun, hvis folk kan se meningen med og logikken i de beslutninger, der træffes i relation til smittestigningen. Det har jeg efterlyst igennem længere tid.

Rigtig mange danskere og mange virksomheder oplever i øjeblikket, at restriktioner og påbud er uklare, ulogiske og uforudsigelige. Vigtige beslutninger for danskernes sundhed og for vores lands økonomi skal kunne forklares, for ellers mister folk tilliden til de beslutninger, der træffes.

Vi skal væk fra regeringens mavefornemmelser og i stedet have skabt logik, klarhed og gennemsigtighed for danskerne og danske virksomheder.

Derfor vil Venstre have et “forklar eller fjern”-princip. Alle regler, krav og påbud, som skyldes corona, skal efterses af sundhedsfaglige eksperter og økonomer i Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og Det Økonomiske Råd for at sikre faglighed, åbenhed og klarhed om restriktionerne.

Min helt klare holdning er, at hvis myndighederne ikke kan forklare restriktionerne, så kan vi som politikere heller ikke forsvare restriktionerne. Og det, der ikke kan forsvares, må bortfalde, medmindre regeringen kan samle et politisk flertal bag det. 

Regeringen er ved at miste danskernes og virksomhedernes tillid, fordi mange ikke kan forstå, hvorfor man eksempelvis ikke må sidde med afstand på et udendørs fodboldstadion, hvor der ikke er påvist et eneste smittetilfælde, eller hvorfor man skal have mundbind på i restauranten, men ikke i supermarkedet.

Samtidig er det af afgørende betydning, at vi sikrer en større forudsigelighed i de forskellige påbud og regler. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at menneskers liv vendes op og ned uden nogen form for varsel, hvis det overhovedet kan lade sig gøre på anden vis.  Venstre vil have indført et varslingssystem efter samme principper, som man har gjort det for eksempel i Irland og New Zealand, sådan at alle ved, hvad der skal til for, at noget åbner eller lukker. Det må være vores opgave som politikere at skabe mest mulig forudsigelighed i en meget uforudsigelig tid.

Et varslingssystem vil medføre en forudsigelighed, der er vigtig for den almindelige dansker, men samtidig helt afgørende for erhvervslivet, der med ro i sindet skal kunne foretage investeringer, så de kan holde forretningen og dermed danske arbejdspladser i gang under corona-epidemien.

Vi så det for få uger siden, hvor mange mennesker måtte aflyse bryllupper, konfirmationer og andre store fester med timers varsel. Det må ganske enkelt være muligt at etablere et varslingssystem, så alle ved, hvad de har at rette sig efter, når smittetallene stiger. På den måde vil man bedre kunne undgå ulykkelige brudepar, triste fødselarer og hårdt pressede restauratører, der pludselig må smide al deres mad ud.

Corona bliver desværre fortsat en fast følgesvend de næste måneder, mens der ihærdigt arbejdes på udviklingen af effektive vacciner. Og i mellemtiden er det essentielt, at vi fastholder fokus på at få coronatests hurtigt gennemført og at få hurtige svar på dem. Også med hjælp fra private leverandører. Venstre har kontinuerligt arbejdet for en effektiv smitteopsporing, da det er et vigtigt redskab til at holde smitten i ave.

Men indtil vaccinerne ligger klar, må det simpelthen være muligt at lave nogle mere gennemskuelige restriktioner og et effektivt varslingssystem. Det vil vi i Venstre fortsat arbejde hårdt på at få regeringen til at indse.

Med venlig hilsen
Jakob Ellemann-Jensen