Sundhed og velfærd

Magten skal tilbage til folkestyret

Danskerne har siden marts måned skullet leve med en regering, der har været udstyret med magtbeføjelser, som ikke er set lignende siden Anden Verdenskrig. Venstre har derfor foreslået en ny epidemilov. 

For en god måneds tid siden lancerede vi i Venstre vores udspil til en ny epidemilov. De bærende principper er mere åbenhed, gennemsigtighed, demokratisk kontrol og retssikkerhed. 

Vi ønsker blandt meget andet at etablere en national epidemikommission samt fem regionale epidemikomiteer, som får i opdrag på et rent sundhedsfagligt grundlag at levere indstillinger til regeringen i forbindelse med en epidemisk krise. Den nationale epidemikommission skal blandt andet bestå af sundhedsmyndigheder, eksperter med juridiske og samfundsøkonomiske kompetencer m.fl. Det skal være tydeligt og transparent for offentligheden, hvad den nationale epidemikommission og dens medlemmer anbefaler og indstiller. Og dermed også tydeligt, hvis der så politisk bliver truffet en beslutning om at gøre noget andet end indstillingen. 

Det forslag vil gøre det mere tydeligt, hvad myndighederne egentlig foreslår regeringen. Vi får dermed gjort op med den sammenblanding af politik og sundhedsfaglig rådgivning, som denne regering i særlig grad har excelleret i. 

Vi ønsker også, at Folketinget, når krisen indtræffer, skal nedsætte et særligt folketingsudvalg, som regeringen skal søge opbakning hos ved større indgreb og restriktioner. Vi foreslår, at indgreb i forsamlingsfrihed, forsamlingsstørrelser, bevægelsesfrihed og adgang til lokaler mv. maksimalt kan gælde for én måned ad gangen. Herefter skal en ny en-måneds-forlængelse godkendes af et flertal i Folketinget. Dermed får vi sikret, at Folketinget igen får hånd i hanke med regeringens handlinger i en krisesituation.

Venstre mener endelig, at der skal strammes gevaldigt op på høringsforpligtelsen hos de statslige myndigheder, at der iværksættes automatisk domstolsprøvelse i forbindelse med eventuelle tvangsforanstaltninger over for borgerne samt nedsættes en fast-track-ankeinstans vedrørende klager over økonomisk kompensation til virksomheder.

Forhandlingerne om en ny epidemilov skal i gang hurtigst muligt. S-regeringen har som et opsigtsvækkende element i sit forslag til ny epidemilov lagt op til at give sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) flere vidtgående magtbeføjelser uden at inddrage Folketinget. Det er ikke i orden.

Vi går konstruktivt til forhandlingerne og med det klare budskab, at vi skal have magten tilbage til folkestyret. Der er brug for åbenhed og transparens, så danskerne kan se, på hvilket grundlag beslutninger træffes. Vi ser det som vores opgave som ansvarligt parti at skabe forudsigelighed i en uforudsigelig tid. Det skal være slut med regeringens lukkethed og magtfuldkommenhed.