EU-politik

Klimapakke - EU skal være en grøn supermagt

Klimaforandringerne er en af de største globale udfordringer i de kommende år. Menneskelig aktivitet har gjort kloden varmere, og det kan få store konsekvenser for livet på jorden, hvis ikke udviklingen vender.

I Danmark er vi allerede i front, når det handler om den grønne omstilling. Gennem de seneste årtier har vi understøttet en udvikling inden for grøn energi, som har gjort danske grønne virksomheder og det danske energisystem til verdens førende

Samtidig har brede politiske aftaler sikret, at vi kan nå en række ambitiøse målsætninger fx i forhold til andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug og gradvis udfasning af fossile brændsler.

Danmark har også en række internationale forpligtelser, som vi arbejder hen imod. Blandt andet EU’s 2020- og 2030-mål. Fremskrivninger viser, at Danmark allerede er videre end EU-målene for 2020 om vedvarende energi og er godt på vej til at opfylde mål om henholdsvis drivhusgasreduktioner og energibesparelser frem til 2020. 

Og vi er godt på vej til at nå 2030-målene også. Andelen af vedvarende energi er stigende og dækker allerede mere end 30 pct. af energiforbruget.

Danmark står samlet set for 0,1 pct. af jordens samlede udledning af CO2, så det er åbenlyst, at Danmark ikke kan løse klimaudfordringerne alene. De kræver internationale målsætninger og globale løsninger. Og her er EU-samarbejdet et af vores stærkeste kort.

Venstre arbejder for global grøn omstilling og ambitiøse klimamål. Vi har brug for EU-samarbejdet til at trække verden i den grønne retning. Derfor er en stemme på Venstre ved EP-valget i maj 2019 en stemme på at sikre et EU i front i den grønne omstilling i den kommende valgperiode.