Socialpolitik

FL19: Farvel til satspuljen - og goddag til et seniorliv med flere penge på lommen

Næste års finanslovsaftale har markante Venstre-aftryk, hvor vi igen investerer i vores kernevelfærd og i tiltag, der understøtter væksten i Danmark. Så vores virksomheder kan fortsætte med at skabe velstand og arbejdspladser.

Med aftalen tager vi nu også et endeligt opgør med satspuljen. Det er Venstre meget tilfreds med. For det har været en klar prioritet for os at skabe mere klarhed og stærkere kontrol med de mange forskellige puljer.

Vi må se i øjnene, at historien efterhånden er løbet fra satspuljen. Og derfor vil en samlet blå blok efter næste folketingsvalg vinke farvel til den omdiskuterede pulje – dog uden, at det får konsekvenser for de svageste borgere.

Helt konkret vil det betyde, at pensionisterne fremover ikke skal betale til satspuljen, som de ellers gør i dag. De vil i stedet få større del i den generelle velstandsfremgang i Danmark. Med flere penge på lommen får folkepensionisterne bedre mulighed for at gøre de ting, der betyder mest for dem.

Og vi gør ikke kun noget for de nuværende folkepensionister. Vi øger også tilskyndelsen for den enkelte til at spare op til egen alderdom. Så flere får en indkomst i seniorlivet, som ligger ud over folkepensionen. Vi har nemlig aftalt at etablere en obligatorisk pensionsopsparing for mennesker på overførselsindkomst. Dermed sikrer vi, at danskerne sparer op til alderdommen i perioder, hvor de står uden arbejde og i stedet modtager eksempelvis dagpenge eller kontanthjælp.

Det kommer oven i de tiltag, vi allerede har taget siden sidste folketingsvalg, og som er med til at forbedre vores pensionssystem i Danmark. Vi har allerede styrket tilskyndelsen til både at fortsætte på arbejdsmarkedet og til at spare op til sin egen tilværelse senere i livet.

Med finanslovsaftalen siger vi farvel til satspuljen, som vi kender den i dag. Til gengæld siger vi goddag til en fremtid, hvor vores seniorer har flere penge på lommen.